Gospodin svima

“Riječ posla Bog sinovima Izraelovim, navješćujući mir po Isusu Kristu, ovaj je Gospodin svima.” (Djela 10,36)

U vrijeme prve kršćanske Crkve imenom Kirios koje znači Gospodin izražavala se odanost rimskom kralju. Herod Veliki, Herod Agripa I i Herod Agripa II zahtijevali su da ih ljudi nazivaju Kirios. Kršćani su se našli u velikoj nevolji pošto su tim imenom nazivali samo Isusa Krista. Mnogi su postali mučenici samo zato što su uporno tvrdili da je jedino Isus Krist pravi Gospodin.

Rani su kršćani ubrzo proširili taj naziv govoreći da je Isus Krist “Gospodin svima”. Ova odvažna tvrdnja ubrzo je postala oduševljena ispovijed kršćana posvuda. U svom značajnom govoru pred Kornelijem Petar je izjavio: “Bog ne gleda, tko je tko. Nego u svakom narodu onaj, koji se boji njega i čini pravdu, mio je njemu… Po Isusu Kristu, ovaj je Gospodin svima.” (Djela 10,34-36)

Apostol Pavao se pozvao na Kristovo gospodstvo da bi hrabro napao čovjekovu sklonost da ljude dijeli u dva suprotna tabora. On vjernike podsjeća da “nema razlike među Židovom i Grkom; jer je isti Gospodin sviju, bogat za sve, koji ga zazivaju.” (Rimljanima 10,12)

Čitava Božja obitelj na Zemlji ujedinjena je pod zaštitom Njegovog gospodstva. Besplatna ponuda spasenja nadohvat je ruke svih rasa, staleža i nacionalnosti. Ovo opće priznanje obuhvaća i spremnost da slijedimo Isusa i da budemo poslušni Njegovim zahtjevima (Ivan 14,21). Sveti Augustin, biskup grada Hipona, mudro je primijetio: “Isus Krist biti će Gospodin svega ili uopće neće biti Gospodin.” U gospodstvu Isusa Krista nema polovičnosti.

George W. Brown

Tagged on: