Biblijski tekstovi o Trojstvu

Ovo je kratak pregled biblijskih tekstova koji služe kao osnova za vjerovanju u Trojstvo.  Tekstove dijelimo u tri grupe, božanstvo Krista, božanstvo Svetoga Duha i one koje govore o tri Osobe, o Trojstvu.

Po svojoj naravi Bog je:
Biće ljubavi –1. Ivanova 4,8;
Pun dobrote i pravednosti – Psalam 145,7.8; 19,8-10;
Onaj koji se ne mijenja – Malahija 3,6;
Vječan – Psalam 90,2;
Besmrtan – 1. Timoteju 6,16;
Sveznajuć – Psalam 139,1-4;
Svemoguć – Matej 19,26;
Osoba, ali svuda prisutan – Psalam 139,7-12;
Bog se otkriva preko svojih imena: El, Elohim, Adonai itd. Najčešće se otkriva kao Jahve.

Božanstvo Krista
Krist je od vječnosti: Ivan 1,1.
Krist je jednak s Bogom: Filipljanima 2,6.
Krist je veliki Bog i Spasitelj: Titu 2,13.
Krist je Bog naš i Spasitelj: 2. Petrova 1,1
Krist je istiniti Bog: 1. Ivanova 5,20.
Krist je Bog nad svima: Rimljanima 9,5.
Krist je Bog u tijelu: 1. Timoteju 3,16.
Kristovo je prijestolje vječno: Hebrejima 1,8.
Krist je Alfa i Omega, Prvi i Posljednji: Otkrivenje 22,12,13.
U Kristu je punina Božanstva tjelesno: Kološanima 2,9.
Krist je silni Bog: Izaija 9,6.

Božanstvo Svetoga Duha
1. Sveti Duh ima božanske značajke:

On je sveznajuć: 1. Korinćanima 2,10-12; usporedi s Rimljanima 11,33.
On je svemoćan: Job 9,19; usporedi s 1. Ljetopisa 29,11,12.
On je sveprisutan: Psalam 139,7-10. Ivan 14,17.
On je vječan: Hebrejima 9,14.
On je svet: Matej 12,32.
On je ljubav: Galaćanima 5,22.
On je istinit: Ivan 14:17; 15:26.

2. Sveti Duh obavlja božanski posao:

On stvara: Postanak 1,2; Job 26,13.
Sudjeluje u rođenju Krista: Matej 1,20.
Nadahnjuje Božju Riječ: 2. Petrova 1,21.
Dovodi do novorođenja: Titu 3,5; Ivan 3,6.
Daje duhovne darove po svojoj volji: 1. Korinćanima 12,11.
Posreduje za čovjeka: Rimljanima 8,26.

3. Sveti Duh ima značajke osobe:

On ima intelekt – sve ispituje: 1. Korinćanima 2,10.
Ima znanje – poznaje Božji razum: 1. Korinćanima 2,11.
Ima razum – Otac poznaje misli Duha: Rimljanima 8,27.
Ima osjećaje: Efežanima 4,30.
Ima svoju volju: Djela 13,2; Djela 16,6.
Treba ga poslušati: Djela 10,20,21.
Može mu se protiviti: Djela 7,51.
Na Njega se može huliti: Matej 12,31.32; Marko 3,29.
Njemu se može lagati: Djela 5,3.

Trojstvo
Više puta u Starom zavjetu Bog o sebi govori u množini: Postanak 1,26; 3,22; 11,7; Izaija 6,8.
Božje ime u Starom zavjetu je “Elohim” što je množina “bogovi”. Hebrejski stručnjaci nikada nisu mogli objasniti ovaj fenomen: Postanak 1,1.
Anđeo Gospodnji iz Starog zavjeta poistovjećen je s Ocem, ali još uvijek posebna Osoba: Postanak 16,7-13; 18,1-21; 19,1-28; Malahija 3,1.
Bog govori o Mesiji i Svetome Duhu: Izaija 48,16.
U Starom zavjetu Otkupitelj i Spasitelj je Jahve: Job 19,25; Psalam 78,35; 106,21; Izaija 41,14; 43,3.11.14; 47,4; 49,7.26; 60,16.
U Novom zavjetu to je Isus: Matej 1,21; Luka 1,76-79; 2,17; Ivan 4,42; Galaćanima 3,13; 4,5; Titu 2,13-14.
U Starom zavjetu Jahve prebiva među Izraelom: Psalam 135,21; Izaija 8,18; 57,15; Ezekiel 43,5-9; Joel 2,12-16 (neki prijevodi 3,17-21); Zaharija 2,10-11.
U Novom zavjetu Sveti Duh prebiva među Božjim narodom: Rimljanima 8,9,11; 1. Korinćanima 3,16.17; Galaćanima 4,6; Efežanima 2,22; Jakov 4:5.
Otac govori s neba prilikom Kristova krštenja, a Sveti Duh silazi u obliku goluba: Matej 3,16-17.
Kristov nalog učenicima: Matej 28,18-20.
Tri se Osobe spominju zajedno i u ovim tekstovima: 1. Korinćanima 12,4-8; 2. Korinćanima 13,13; 1. Petrova 1,2.

Slavoljub Vuličević

Tagged on: