U svojoj drugoj Poslanici Timoteju, apostol Pavao tvrdi da “sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božji, spreman za svako dobro djelo.” (2. Timoteju 3,16.17) Kršćani od vremena apostola pa sve do danas isto tako smatraju Bibliju vjerodostojnom Božjom riječi upućenu ljudima.

Vodeći se stavom da Biblija ima božanski autoritet zato što u njoj Bog govori preko Svetoga Duha, smatramo da je od najveće važnosti za ljudski život upoznati se preko nje sa njenim Autorom i porukama koje On ima za nas. U ovoj Riječi Bog je povjerio čovjeku znanje potrebno za spasenje.

Putem ovih stranica želimo predstaviti prednosti proučavanja Biblije, mudrosti i ljepote koje sadrži na svojim stranicama, kao i pomoći da bolje razumijemo njene poruke. Ali prije svega, želimo Vaš pogled usmjeriti na središnji predmet Biblije – jedinstvenog Bogočovjeka: Božjeg Sina, Isusa Krista – Spasitelja svijeta.

Mi smo grupa kršćana koji žele promovirati Bibliju kao jedinstvenu i neponovljivu knjigu, Riječ Božju upućenu ljudskom rodu. Kroz tu Riječ otkriva nam se Božja ljubav, koja se u punini očitovala kroz našeg Spasitelja, Isusa Krista. Sadržaji koje ćete ovdje pronaći, djelo su mnogih autora koji pripadaju različitim kršćanskim denominacijama, ali im je svima zajedničko priznavanje autoriteta Biblije i želja da što više ljudi upoznaju sa njenim Autorom.

Svrha ovih stranica je da Vam pomognu kako bi proučavanje Svetog pisma postalo nezaobilaznim djelom Vašeg života. Naša je želja i molitva da Vam donesu bogate duhovne blagoslove i da pomognu u uspostavljanju i jačanju Vašeg poznavanja Isusa Krista.