Nebeski Otac

Nebeski Otac

Isus je s radošću Boga nazivao Ocem. Prema evanđeljima, Isus Ga je tako oslovio više od stotinu trideset puta. U različitim prigodama dodavao je određene pridjeve: “nebeski Otac” (Matej 6,14), “živi Otac” (Ivan 6,57), “sveti Otac” (Ivan 17,11) i “pravedni…

Molitva

Molitva

Bog snažno djeluje kada se Njegov narod moli. Pjesnik Alfred Tennyson svakako je bio u pravu kada je rekao: “Više je postignuto molitvom nego što ovaj svijet i sanja!” Velika buđenja opisana u Bibliji bila su prožeta molitvama. Stari zavjet…

Oluja na moru

Oluja na moru

“Kad nasta večer, siđoše njegovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog vjetra što je zapuhao. Pošto su…

Punina Božanstva

Punina Božanstva

“Jer u njemu stanuje sva punina Božanstva bivstveno.” (Kološanima 2,9) Ovo je jedno od najčudesnijih Kristovih imena koje nalazimo u Svetom pismu. Ovdje Krista nalazimo potpuno obdarenog svim moćima, pravima obilježjima i vrlinama Božanstva. U Kristu je utjelovljen zbir svega…

Pravda ili osveta

Pravda ili osveta

Dok svakodnevno slušamo vijesti o tragedijama širom svijeta, dobro je razmišljati o biblijskim načelima pravde i mira. Teško je, gotovo nemoguće, ostati ravnodušan na brutalna krvoprolića i reći kako će netko drugi nešto učiniti jer odgovornost počiva na svima, od…