Kopati duboko u Božjoj riječi

Kopati duboko u Božjoj riječi

Apostol Pavao savjetuje Timoteja da “valjano propovijeda istinu ” (2. Timoteju 2,15). Valjano ili ispravno propovijedanje istine podrazumijeva donošenje pravih pretpostavki i stavova u odnosu na Božju riječ i korištenje metode tumačenja koja je u skladu sa samom Riječi. Činjenica…

Mir na zemlji

Mir na zemlji

Vojnici su došli noću. Zimske su kiše počele i pastiri nisu bili na poljima sa stadima da bi primijetili vojnike dok zauzimaju položaje na brežuljcima oko malog sela, te kreću naprijed. Ako su vojnici bili ljutiti, bilo je to stoga…

Nebeski Otac

Nebeski Otac

Isus je s radošću Boga nazivao Ocem. Prema evanđeljima, Isus Ga je tako oslovio više od stotinu trideset puta. U različitim prigodama dodavao je određene pridjeve: “nebeski Otac” (Matej 6,14), “živi Otac” (Ivan 6,57), “sveti Otac” (Ivan 17,11) i “pravedni…