Kad će se Isus vratiti?

Kad će se Isus vratiti?

Za mnoge kršćane pitanje drugog Kristovog dolaska nije “ako”, nego “kada”. No, upravo je ovo “kada”, ili točnije, nagađanje oko “kada”, stvorilo nepovjerenje u sigurnost samog događaja. Zadnjih je desetljeća doista nevjerojatna količina senzacionalizma i pretjerivanja potekla iz kršćanske crkve…

Vijest Ivana Krstitelja

Vijest Ivana Krstitelja

Četiri stotine godina prije Isusovog rođenja prorok Malahija je izložio ideju da će jedan preteča načiniti uvod u mesijansko doba. Malahija je prorokovao da će preteča biti prorok Ilija (Malahija 4,5). Matej se uključuje u tu aluziju o preteči, pišući…