Kopati duboko u Božjoj riječi

Kopati duboko u Božjoj riječi

Apostol Pavao savjetuje Timoteja da “valjano propovijeda istinu ” (2. Timoteju 2,15). Valjano ili ispravno propovijedanje istine podrazumijeva donošenje pravih pretpostavki i stavova u odnosu na Božju riječ i korištenje metode tumačenja koja je u skladu sa samom Riječi. Činjenica…