Jesmo li dobro ili loše tlo

“Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito – to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje – to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju – to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.” (Matej 13,18-23)

U usporedbi o sijaču, sjeme koje je palo na put prikazuje one koji ne razumiju Evanđelje. U ovakvom stanju Sotona ih lako može zbuniti, i prije nego što toga postanu svjesni, napuštaju vjeru. Ova spoznaja stavlja odgovornost i na čitatelje Biblije i na one koji poučavaju druge pomažući im da shvate Božju riječ.

Druga skupina vjernika prikazana je sjemenom koje je palo na kamenito tlo, na kojem se korijen ne može razvijati. Takvi vjernici nisu ukorijenjeni u istini Božje riječi, djelomično zato što je nisu proučavali. U njihovom slučaju ne radi se o nerazumijevanju, već propustu da se utemelje u Riječi. Dovoljna je samo mala kušnja, nevolja ili nešto što Riječ čini neprikladnom i oni napuštaju vjeru.

Treća skupina prikazana je sjemenom koje je palo u trnje. Oni su shvatili Riječ. Prihvatili su Bibliju kao vjerodostojnu Božju riječ. Međutim, ova skupina pod pritiskom vanjskih čimbenika poljuljala se u vjeri u Boga. U pitanju može biti trka za bogatstvom (žele živjeti udobno u mirovini), ili težnja za ovozemaljskim znanjem u prirodnim i društvenim znanostima, ili želja za političkom vlašću ili utjecajem. Pritisak mogu uzrokovati sukobi u obiteljskim odnosima, s djecom ili bračnim drugom, ili na radnom mjestu. Ove teškoće iscrpljuju svu njihovu snagu. Tako im ne ostaje dovoljno snage za traženje duboke zajednice s Gospodinom Isusom Kristom.

Četvrta skupina prikazana je sjemenom koje je palo na dobru zemlju. Oni ne samo da razumiju svoj poziv na učeništvo, već njeguju pravi identitet u Kristu. Oni su ukorijenjeni u Njegovoj Riječi. Ova četvrta skupina težnju za bogatstvom stavlja na pravo mjesto. Oslanjajući se na Gospodina, naučili su se prilagoditi životnim pritiscima bilo da je u pitanju obitelj ili prijatelji. Oni razumiju smisao svojeg života. Donose mnoge rodove, rodove Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost, uzdržljivost (Galaćanima 5,22).

David Tasker

Tagged on: