Gospodin svima

Gospodin svima

“Riječ posla Bog sinovima Izraelovim, navješćujući mir po Isusu Kristu, ovaj je Gospodin svima.” (Djela 10,36) U vrijeme prve kršćanske Crkve imenom Kirios koje znači Gospodin izražavala se odanost rimskom kralju. Herod Veliki, Herod Agripa I i Herod Agripa II…

Čisto srce je važno

Čisto srce je važno

“Ništa nečisto nikada neće u nj ući: nijedan koji čini što je odurno i lažno, već samo oni koji stoje upisani u Janjetovoj knjizi života.” (Otkrivenje 21,27) Osnovno značenje riječi čist je “slobodan od svega što je prljavo, nečisto, zagađeno”.…