Čisto srce je važno

“Ništa nečisto nikada neće u nj ući: nijedan koji čini što je odurno i lažno, već samo oni koji stoje upisani u Janjetovoj knjizi života.” (Otkrivenje 21,27)

Osnovno značenje riječi čist je “slobodan od svega što je prljavo, nečisto, zagađeno”. Ista se grčka riječ često upotrebljava kako bi označila da je metal pretapan dok sve nečistoće nisu uklonjene, tako da je ostao potpuno čist. Prema tome, čist znači i nepomiješan, nepromijenjen, bez primjesa. Kad se ova misao primijeni na srce, mi mislimo na čiste pobude ili na potpunu predanost, posvećenost Bogu i Njegovim načelima.

Suprotnost čistoti na duhovnom području je podijeljenost uma i srca. Takav čovjek pokušava istodobno služiti Gospodu i svijetu. Nečisto srce je podijeljeno srce. To je srce koje pokušava istodobno postići dva nespojiva cilja.

A Isus kaže da je to nemoguće. “Nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga pristajati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.” (Matej 6,24) Jakov kaže gotovo to isto kada piše da “tko god hoće da bude prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu”. (Jakov 4,4)

Bog želi da se odlučimo. On želi da odredimo tko će biti pravi gospodar našeg života – ono što je na svijetu ili Gospod Isus. Ova dva gospodara predstavljaju dva kraljevstva, utemeljena na dvama različitim sustavima vrijednosti.

Kad Isus kaže da Njegovi sljedbenici trebaju imati čisto srce, On traži mnogo više nego samo da uklonimo vanjsku nečistoću koja prlja naš život. On smatra kako trebamo shvatiti da se nalazimo na duhovnom bojištu i da pažljivo izaberemo na čijoj ćemo se strani boriti. Biti čista srca znači potpuno predati svoje srce, svoj um i svoju volju Bogu i Njegovim načelima. Takvi će ljudi biti zapisani u knjigu života i imat će prednost gledati Boga.

George R. Knight

Tagged on: