Čisto srce je važno

Čisto srce je važno

“Ništa nečisto nikada neće u nj ući: nijedan koji čini što je odurno i lažno, već samo oni koji stoje upisani u Janjetovoj knjizi života.” (Otkrivenje 21,27) Osnovno značenje riječi čist je “slobodan od svega što je prljavo, nečisto, zagađeno”.…