Gospodin svima

Gospodin svima

“Riječ posla Bog sinovima Izraelovim, navješćujući mir po Isusu Kristu, ovaj je Gospodin svima.” (Djela 10,36) U vrijeme prve kršćanske Crkve imenom Kirios koje znači Gospodin izražavala se odanost rimskom kralju. Herod Veliki, Herod Agripa I i Herod Agripa II…