Slušati glas sa Neba

“Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.” (Ivan 10,27)

Molitva je dijalog između onoga koji vjeruje i Boga – dijalog ljubavi. To je dvosmjerna komunikacija koja podrazumijeva i govorenje i slušanje. Molitva nije potpuna ako smo samo mi ti koji govorimo a očekujemo od Boga da samo sluša. Istinska molitva zahtjeva oboje, slušanje i govorenje.

Kada je Isus rekao: “Ovce moje slušaju glas moj,” On je mislio da ljudi koji zaista vjeruju u Njega prepoznaju Njegov glas i reagiraju na njega. Konstantno su na toj frekvenciji i spremni su odgovoriti na Njegov poziv. To je vrsta slušanja kojeg prava, istinska molitva zahtjeva.

Neki je turista primijetio kako pastiri zovu svoje ovce, jednu po jednu, iz tora i vode ih na pašu. “Bi li mi dozvolio da ja zovem tvoje ovce?” upitao je stranac jednog od pastira. “Naravno,” odgovorio je pastir uz osmijeh, i rekao mu što da kaže. Stranac je pozvao ovce da izađu napolje koristeći točno one riječi koje mu je pastir rekao da koristi. Ovce se nisu ni pomaknule iako je zvao nekoliko puta. Konačno, pastir je iskoračio i pozvao ovce koristeći iste riječi kao i stranac. Kao odgovor na njegov poziv, ovce su počele izlaziti iz tora i slijediti ga prema pašnjaku. Poznavale su njegov glas.

Molitva se svodi na to da slušamo glas našeg Pastira. Stoga, kada se molimo, vjerojatno je važnije da slušamo nego da govorimo. Bog ima mnogo više da kaže nego ti ili ja. Prije nego što požurite na molitvu sa vašim potrebama i zahtjevima, budite obazrivi prema onome što Bog vam pokušava reći.

Čuti Boga, također znači spremnost da Ga poslušate. Bog se ne obraća ljudima samo da bi im dao šansu da odluče žele li Ga poslušati, On govori onima koji Ga shvaćaju ozbiljno i stoje spremni poslušati što god On kaže.

Kada slušate, postarajte se da budete sigurni da je glas koji slušate, glas Pastira. Postoje i drugi glasovi koji viču i bore se da odvrate vašu pažnju: glas zloga, glas ovoga svijeta i unutarnji glas vaših vlastitih strasti i želja. Što bolje poznajete Pastira sigurniji ćete biti kada čujete Njegov glas. Ako ste nesigurni, molite se Bogu da otvori vaše uši da bolje čujete Njegov glas a slabije glasove neprijatelja. On će to rado učiniti za vas.

Ako vam je ovo sve novo i niste naviknuli slušati, počnite tako što ćete tražiti da On uskladi vaše uši da bi čule Njegov glas. Budite svjesni da je On tu. Očekujte da čujete Njegov glas.  Budite spremni da Ga čujete u bilo koje doba dana sa bilo kojom svrhom. I budite spremni odgovoriti na poziv!

Alvin Vandergriend

Tagged on: