Kandidata za krštenje su pitali koji dio Biblije najviše voli.

– Najviše volim Novi Zavjet. – odgovorio je

– Koju knjigu Novog zavjeta? – upitali su ga ponovno.

– Knjigu prispodoba.

Tada su mu rekli da ispriča jednu prispodobu članovima odbora. Kandidat je nesigurno počeo:

“Jednom je jedan čovjek išao putem iz Jerihona za Jeruzalem. Na putu su ga napali hajduci, ali im je ipak pobjegao. I dok je tako jahao na svom magarcu, kosa mu se zaplela za grane od drveća. Magarac je pobjegao, a on je ostao visjeti zapetljan. Cijelo vrijeme gavrani su mu donosili hranu i piće. I tako je on visio 2300 dana i noći, sve dok jedne noći nije došla njegova žene Dalila i dok je on spavao odsjekla mu je kosu. Tada je pao dolje. Ubrzo je počela padati kiša. On se zaklonio u pećinu. Kiša je padala 40 dana i 40 noći. Onda je izišao van i krenuo ponovo na put. Tu ga je jedan čovjek pozvao na svadbu njegovog sina, ali se ovaj čovjek izgovorio da se upravo oženio pa ne može doći. Kada je došao u Jeruzalem vidio je kraljicu Jezabelu kako ga gleda sa prozora. Tada je čovjek naredio da je bace dolje. Ona je pala dolje i raspala se. Čovjek je naredio da pokupe ženu. Ljudi su skupili punih dvanaest košarica. Čija će ona biti po uskrsnuću?”

Članovi su se složili da je kandidat pokazao veliko znanje i razumijevanje Biblije.