Jednoga dana pristupi misionaru poglavica nekoga plemena sa željom da se krsti.

“Obradovao si me”, reče misionar, “ali ti imaš dve žene i trebalo bi da se najpre odrekneš jedne.”

“Odreći ću se istog trenutka kad mi navedeš barem jedan stih iz Svetog Pisma gde se osuđuje poligamija.”

Misionar spremno odgovori: “Niko ne može služiti dva gospodara.”