Značenje brojeva u Bibliji

Mnogi od brojeva koji su navedeni u Bibliji imaju dublje proročko ili duhovno značenje. Brojevi, i u Starom i u Novom zavjetu, otkrivaju skrivene pojmove i značenja koja obično promaknu površnom čitatelju. Kroz povijest, ljudi velikog uma, poput Augustina, Isaaca Newtona, i Leonarda Da Vincia, pokazivali su više od neobične znatiželje prema važnosti biblijskih brojeva.  Jednom prilikom, Isus je rekao: “Vama su i vlasi na glavi izbrojene.” (Matej 10,30). Očito bi, brojeve u Bibliji trebali pažljivo razmotriti.

Najmanje 12 brojeva u Bibliji se ističu po tom pitanju: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 40, 50, i 70. U cilju izražavanja te istine, jedan ili dva biblijska primjera će biti spomenuti za svaki broj. Naravno, o tim temama se može reći mnogo više, tako da ovi primjeri služe samo kao uvod i nisu ni u kom slučaju konačni.

1 – predstavlja  apsolutno jedinstvo (Efežanima 4,4–6; Ivan 17,21.22.)

2 – predstavlja istinu Božje riječi; na primjer, Zakon i proroci (Ivan 1,45), dva ili tri svjedoka (2 Korinćanima 13,1), i mač oštar sa obje strane (Hebrejima 4,12). Vidi Marko 6,7 i Otkrivenje 11,3. Ukupno je ovaj broj korišten 21 put u Danielu i Otkrivenju.

3 – predstavlja Božanstvo/Trojstvo. Anđeli uzvikuju “Svet” tri puta za trojedinog Boga (Izaija 6,3). Isto tako vidi i Matej 28,19 i 1 Ivanova 5,7.8.

4 – predstavlja sveobuhvatnost, univerzalnost, kao četiri strane svijeta ili četiri vjetra (Matej 24,31; Otkrivenje 7,1; 20,8). U Djelima 10,11, plahta sa četiri ugla simbolizira evanđelje koje se propovijeda svim neznabošcima, po svim krajevima svijeta.

5 – predstavlja učenje. Postoji pet Knjiga Mojsijevih i pet mudrih djevojaka u Isusovoj usporedbi, kao i pet ječmenih kruhova iskorištenih za hranjenje 5000 ljudi.

6 – predstavlja obožavanje čovjeka, ovo je broj čovjeka. Označava njegovu pobunu, nesavršenost, djela i neposlušnost. Ukupno je korišteno 273 puta u Bibliji, uključujući i njegove izvedenice (npr. šesti) i još 91 puta kao “60”. Čovjek je stvoren šestog dana (Postanak 1,26.31). Vidi isto i Izlazak 31,15 i Daniel 3,1.

Broj je posebno značajan u Otkrivenju, kao “666”, i identificira zvijer. “Ovdje treba pronicavosti! Tko je prodoran, neka odgoneta značenje broja Zvijeri. To je, uistinu, broj čovjeka: njegov je broj šeststo šezdeset i šest.” (Otkrivenje 13,18)

7 – predstavlja savršenstvo i znak Boga, božanskog djela, kompletnosti, punine, poslušnosti i odmora. Neki ga nazivaju i “vladarom” biblijskih brojeva jer se pojavljuje ukupno 562 puta u Bibliji, uključujući i izvedenice (sedmi, sedmice). (Vidi Postanak 2,1–4; Psalam 119,164; Izlazak 20,8–11 za još nekoliko primjera).

Ovaj broj se može rastaviti na zbirne elemente – 3 i 4. Broj 3 predstavlja Trojstvo, a broj 4 sveobuhvatnost, stoga za broj 7 možemo reći da predstavlja Božju sveobuhvatnu vladavinu.

Ovaj broj, isto tako, možemo pronaći i u mnogim biblijskim proročanstvima, točnije na 42 mjesta u Danielu i Otkrivenju. Tako u Otkrivenju imamo sedam crkava, sedam duhova, sedam svijećnjaka, sedam zvijezda, sedam pečata, sedam rogova, sedam očiju, sedam anđela, sedam truba, sedam gromova, sedam glava, sedam kruna, sedam zala, sedam čaša gnjeva, sedam kraljeva…

10 – predstavlja Zakon i obnovu. Naravno, ovo uključuje Deset zapovijedi iz Izlaska 20. Vidi i Matej 25,1 (deset djevojaka); Luka 17,17 (deset gubavaca); Luka 15,8 (deset novčića).

12 – predstavlja Božju crkvu i Božji autoritet. Isus je imao 12 učenika, a postojalo je i 12 Izraelskih plemena. U Otkrivenju 12,1. 24 starješine i 144 000 su mnogokratnici broja 12. Novi Jeruzalem ima 12 temelja, 12 vrata, drvo sa 12 vrsta rodova koje rađa 12 mjeseci godišnje,… (Otkrivenje 21).

40 – predstavlja naraštaj, pokoljenje, kao i vrijeme probe. Kišilo je 40 dana tijekom potopa. Mojsije je proveo 40 godina u pustinji, kao i Izrael po izlasku iz Egipta. Isus je postio 40 dana.

50 – predstavlja moć i svečanost, proslavu. Jubilej je došao nakon 49. godine (Levitski zakon 25,10), a Pedesetnica 50 dana nakon Kristovog uskrsnuća (Djela 2).

70 – predstavlja ljudsko vodstvo i sud. Mojsije je postavio 70 starješina (Izlazak 24,1); Sinedrij je bio sastavljen od 70 ljudi. Isus je izabrao 70 učenika (Luka 10,1). Isus je rekao Petru da oprosti 70 puta 7.