Svi znamo što znači kilogram, litra, metar i ostale mjerne jedinice s kojima se svakodnevno susrećemo. Ali što znače gera, šekel, bat, stadij, efa i ostale mjere koje susrećemo u Bibliji? Ljudi u biblijska vremena nisu koristili nazive mjernih jedinica koje mi danas koristimo.

Pogledajmo usporedbu nekih mjernih jedinica koje nalazimo u biblijskim zapisima i usporedbu sa današnjim mjernim sustavom.

Mjere za težinu

1 gera – približno 0,5 grama
1 beka – približno 6 grama
10 gera – 1 beka
1 šekel – približno 11 grama (teški kraljevski šekel težio je 13 grama)
1 mna – približno 500 grama
1 talenat – približno 30 kilograma, (teški dvostruki talenat težio je 60 kilograma, talent spomenut u Novom zavjetu težio ej različito, od 20-40 kilograma)
1 libra – približno 327 grama

Mjere za dužinu

Prst ili širina prsta – 19 mm
Dlan ili širina šake (širina ruke u korijenu prstiju) – 76 mm
Pedalj – oko 230 mm
Lakat  – bilo je raznih dužina, starozavjetni lakat je iznosio 46 cm, duži lakat je bio oko 52 cm, NZ lakat je iznosio 55 cm
1 trstika – 6 lakata (SZ)
Orgyia (hvat) – 1,85 metara
Stadij – 185 metara
Milja – 1478 metara
Subotnji dan hoda – 2000 lakata (NZ)

Mjere za zapreminu

Tekućina

1 log – 0,3 litre ( u NZ je sekstes iznosio također 0,3 litre)
1 kab – 1,2 litre
1 hin – 3,66 litara
1 bat – 22 litre (u NZ bat ili “mjera” iznosi 39,5 litre)
10 bata – 1 homer ili kor, “teret magarca”, 220 litara.

Suhe tvari

1 log – 0,3 litre
1 kab – 1,2 litre ( u NZ je hoiniks iznosio isto 1,2 litre)
1 seah – 7,3 litara
1 modius, “varićak” – 8,7 litara
1 saton, “mjera” – 13 litara
40,5 satona – 1 kor, 525 litara
1 efa – 22 litre
5 efa – 1 leteh, 110 litara
10 efa – 1 homer

Novac

Starozavjetno vrijeme

Postoje pretpostavke da je kovani novac uveden u upotrebu u 7. st. prije Kr. Do tada su se obavljale razmjene, robe ili određeni metali, poput zlata, srebra ili bakra, koji su vagani.
1 šekel – teži oko 11,4 grama
50 šekela – 1 mna (približno 500 grama)
60 mna – 1 talent (teži oko 60 kg)    

Novozavjetno vrijeme

U Palestini su u to vrijeme u opticaju bile tri vrste novca. Postojao je službeni carski novac (rimski). Također je postojao i novac iz pokrajina (grčki) i mjesni židovski novac. Stoga ne iznenađuje brojnost mjenjača novca u to doba. Zavisno od metala od kojeg su napravljeni,razlikovao se zlatni, srebrni, bakreni, brončani i mjedeni novac.

Židovski Grčki Rimski
1 lepton
2 leptona 1 kvadrant
4 kvadranta = 1 as
1 drahma 16 asa = 1 denar
2 drahme = 1 didrahma 2 denara
1 šekel 1 stater (ili tetradrahma) 4 denara
25 drahmi 1 aureus (zlatnik)
30 šekela 1 mna 100 denara
1 talenat = 60 mna 240 aureusa (zlatnika)