Želja svih naroda

Potrest ću sve narode, i doći će želja svih naroda, i napunit ću ovaj Dom slavom – veli Gospodin nad Vojskama. (Hagaj 2,7 – po engleskom prijevodu)

Poput zlatnih niti utkanih u grimiznu tapiseriju, Krist je izložen u Svetom pismu kao Želja Svih Naroda. Nijedan drugi naziv ne opisuje tako precizno Isusovu sveobuhvatnost.

Iako je ovo mesijansko proročanstvo ukazivalo prije svega na Kristov prvi dolazak, njegovo šire poimanje obuhvaća sva vremena. Njegovo krajnje ispunjenje je konačna obnova svega i uspostavljanje sveopćeg kraljevstva slave. O ovome Ivan piše: “Postade kraljevstvo svijeta Gospodina našega i Krista njegova, i kraljevat će u vijeke vjekova.” (Otkrivenje 11,15)

Tijekom svih stoljeća Krist je ostao neosporna Želja Svih Naroda. Mada Ga je Njegov izabrani narod odbacio, prezreo i razapeo, mada su Ga ponekad izdali i iznevjerili ga i oni koji su ispovijedali Njegovo ime, On ipak ostaje Želja Svih Naroda.

Najsnažniji dokaz Kristove sveobuhvatne privlačnosti jeste zajednica vjernika koja neprestano raste i sačinjava svjetsku Crkvu. Izabrani iz svih plemena i rasa, iz svih podneblja i krajeva, milioni Ga objavljuju kao Želju Svih Naroda. Crkva razasuta po svim narodima, gorljivo čeka pojavljivanje Želje Svih Naroda. Apostol Pavao piše da oni koji žude za tim dugoočekivanim događajem “čekajući blagoslovljenu nadu i dolazak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista” (Titu 2,13).

Ljudi su posvuda nezadovoljni. Oni čeznu za nečim što će zadovoljiti potrebu duše. Samo Jedan može ispuniti ovu želju. Potreba ovog svijeta “Želja Svih Naroda” je Krist.

George W. Brown

Tagged on: