Veliki Pastir

“A Bog mira, koji uskrsnu od mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zavjeta vječnoga, Gospodina našega Isusa, neka vas usavrši u svakome dobru.” (Hebrejima 13,20.21)

Pisac poslanice Hebrejima gleda Krista kroz makroobjektiv. Sve je u vezi sa Kristom “veliko”. On Ga vidi kao “Velikog poglavara svećeničkog” (Hebrejima 4,4) i “Velikog Pastira ovaca”. Spasenje koje Krist daje naziva se “velikim spasenjem” (Hebrejima 2,3). Plaća koju Isus nudi jeste “velika plaća” (Hebrejima 10,35).

Kao što smo već vidjeli, Isus je lijepo opisan kao Vrhovni pastir (1. Petrova 5,4), Nježni Pastir (Izaija 40,11) i Dobri Pastir (Ivan 10,11). Za apostola Pavla Isus je još više. On je Veliki Pastir. Kada se pridjev veliki primjenjuje na Isusa, on obilježava nadmoćnost Njegove pastirske uloge.

Slika Velikog Pastira podsjeća nas na “pastirski psalam”. Dvadeset treći psalam svjedočanstvo je o neusporedivosti našeg Velikog Pastira pisano u sadašnjem vremenu. Veliki Pastir nježno nas vodi na našem putu, vodi nas do mirnih voda svoje ljubavi. On nam daje savršeni odmor. Kad nam prijeti opasnost, On je naš snažni zaštitnik, a kada smo u sjenu smrtnome, On razgoni strah. Kao Veliki Pastir, On jamči sigurnost svome stadu koje ima povjerenja u Njega. Pošto je On vjerni pastir, možemo počivati u Njegovoj sigurnosti. Pošto je moćni Pastir, možemo biti mirni. Pošto je bogati Pastir, zadovoljiti će sve naše potrebe. Nema pastira koji bi se mogao usporediti sa Isusom, našim Velikim Pastirom.

George W. Brown

Tagged on: