Opravdanje vjerom

Opravdanje vjerom

Koncept opravdanja vjerom, poznat stoljećima u teološkim promišljanjima protestanata, danas se uvelike primjenjuje i u ostalim kršćanskim zajednicama. Takvo je vjerovanje s vremenom doživjelo određene teološke kompromise te se stopilo s teologijom opravdanja djelima koja je iz biblijske perspektive neprihvatljiva.…

Sveti Duh bdije

Sveti Duh bdije

“I neka se cijelo vaše biće: duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno.” (1. Solunjanima 5,23) Cijelo vaše biće – duh. Sveti Duh obavlja svoje veliko tajanstveno djelo u nama nedostupnim područjima naše osobnosti. Pročitajte 139. psalam; pjesnik njime kao…