Glava Crkve

Glava Crkve

“I on je glava tijelu crkve… da bude on u svemu prvi.” (Kološanima 1,18) Ova slika o Isusu je uzeta iz anatomije čovjeka. Glava je nadzorni centar čitavog tijela. Ona je za tijelo isto što i mikroprocesor za računalo. Glava…

Posljednja hajka na Isusa

Posljednja hajka na Isusa

Iako je “narodom” moguće manipulirati, on je još uvijek najpouzdaniji čuvar zdravog prosuđivanja i istine. Ljude je lako potaknuti na hajku i opće ludilo rabeći jednostavnu strategiju: uzmite pravo na riječ; spriječite druge da govore; učestalo ponavljajte neku laž i……