Sveti Duh kao Osoba

Nije teško misliti o Bogu Ocu kao osobi, a Isusa poznajemo kao stvarnu osobu. Mi ih vidimo u duhu onako kako jesu. Ali, o Svetom Duhu nisu jasni naši pojmovi, jer je nevidljiv, tajanstven, a njegovo djelovanje je izvan naših osjetila. Tako njegovu osobnost dovodimo u pitanje, jer je njegovo biće nešto posve drugačije, iako je istovjetno s Ocem i Sinom.

Istina, i Sveti Duh se pokazivao vidljivo za ljudska osjetila uzevši, na primjer, oblik goluba. (Luka 3, 22) Zatim se mnogo govori o njegovom utjecaju, milini, sili i darovima. Tako smo skloni o njemu misliti kao o nekom utjecaju, sili, energiji. Simboli kao što su vjetar, vatra, voda, ulje i tako dalje, nekako kao da nas na to navode.

Pa ipak, činjenica je da ime Duh u grčkom u srednjem rodu je i poznajemo ga kao osobu: „Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja. A kad smo djeca, i baštinici smo: baštinici, a subaštinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavimo.“ (Rimljanima 8, 16.26)

Pitanje od velikog značaja

Ovo nije neko tehničko, akademsko ili možda nepraktično pitanje. Ono je od velikog značaja i velike praktične vrijednosti. Ako je Sveti Duh božansko biće i mi mislimo o njemu kao bezličnom utjecaju, onda mu skraćujemo poštovanje, čast i obožavanje koji mu pripadaju.

Ako je pak on jednostavno jedan utjecaj ili sila, mi se možemo usuditi da se njome poslužimo, da je upotrijebimo. Ali, ako ga smatramo bićem, kao što Sveti Duh jeste, moramo znati kako mu se povjeriti, kako bi se on poslužio nama.

U rečenicama Spasiteljeve izjave o Svetom Duhu dominira misao o osobi. U Ivanu 14,15.16. glavi Isus se služi sličnom zamjenicom „on, njega, kojega“ u nekih dvadeset slučajeva, ukazujući nam na njega kao osobu.

I na drugim mjestima Svetog pisma uvijek ćemo naći riječ o Svetom Duhu kao osobi, osobi koja govori, koja uči, svjedoči, vodi, sluša i objavljuje. To su osobine osobe koja posjeduje inteligenciju, sposobnost razlikovanja, volju i moć.

Osobine koje se pripisuju Svetom Duhu kao osobi

Sad ćemo za trenutak pogledati u svjedočanstvo Biblije o osobi Svetog Duha. Osobne osobine, osobni postupci i odnosi ukazuju na to da je Sveti Duh osoba. Njemu se pripisuje znanje, osjećanje, volja, ljubav – što je odlika osobe.

a) Znanje – „Jer tko od ljudi zna, što je u čovjeku, osim duha čovječjega koji je u njemu? Tako i u Bogu što je, nitko ne zna, osim Duha Božjega.“ (1. Korinćanima 2,11)

Sveti Duh je osoba koja je sposobna raditi s osobama savjesno i svjesno, koja im otkriva ono što je u Božjem srcu za njih i ono što je u njihovom srcu.

b) Volja – „A ovo sve čini jedan i isti Duh, koji razdjeljuje svakome, kako hoće.“ (1. Korinćanima 12,11)

Ovdje imamo jak dokaz o volji koju posjeduje osoba. Volja je posebna odlika jedne osobe.

c) Misao – „A onaj, koji ispituje srca zna, što je želja Duha, jer po volji Božjoj moli se za svete. (Rimljanima 8, 27) „Jer nađe za dobro Duh Sveti i mi, da ne mećemo više nikakva tereta na vas osim ovoga potrebnoga.“ (Djela 15,28)

d) Ljubav – „Molim vas dakle, braćo, zaradi Gospodina našega Isusa Krista i zaradi ljubavi Duha Svetoga: Pomozite mi u borbi molitvama za me k Bogu.“ (Rimljanima 15,30)

Sveti Duh nije slijepa sila, već osoba koja nježno ljubi.

e) Zajedništvo – „Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i zajedništvo Duha Svetoga neka je sa svima vama!“ (2. Korinćanima 13,13.)

Sveti Duh je u zajednici s najvišim božanskim licima: Ocem i Sinom, i to u svakom apostolovom blagoslovu. Zajednica sa Svetim Duhom je moguća samo sa stvarnom osobom. A to uključuje zajedništvo i uzajamnost.

f) Osjećaji – „I ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja!“ (Efežanima 4,30)

Svijest o ovoj slavnoj nebeskoj osobi mora formirati život koji je Bogu po volji!

g) Svetom Duhu se može lagati – Sveti Duh kao božansko Biće, kao sveta Osoba, ne podnosi ruganje, iskušavanje i laganje. Pročitajmo polako ove stihove: Hebrejima 10,29; Djela 5, 3.4.9.

Ali, Sveti Duh je i nešto više nego samo jedna osoba. On je božansko Biće, koje se također naziva Bogom. (Djela 5, 3.4.) On posjeduje božanske osobine: svemoć (Luka 1, 35) svuda je prisutan (Psalam 139, 7-10) i vječni život (Hebrejima 9, 14) (Duhom vječnim mjesto Duhom svetim). Ovo su Božje osobine, koje se pripisuju i Svetom Duhu. On je veći od anđela, jer je Kristov Predstavnik, upravlja svim anđelima na zemlji u borbi sa silama tame.

Sve nas ovo dovodi u položaj da sagledamo odnos Svetog Duha prema ostalim osobama božanstva. Naše shvaćanje o Trojstvu božanstva dovodi nas katkada da mislimo o tri Boga umjesto jednog. Naš Bog je jedan (jedini Bog /Ponovljeni zakon 6, 4), ali tri Osobe ili Osobe božanstva. Naša teškoća je u tome što i u duhovnom svijetu pokušavamo predstaviti tri osobe kao što to činimo u tjelesnom svijetu.

Ovo su osnovne istine koje uključuju u Božji plan spasenja sva tri božanska Bića, njihovo zauzimanje za čovjeka i vrijeme njihovog djelovanja u tom pravcu.

LeRoy E. Froom

Tagged on: