Što Biblija kaže o smrti?

Kako da se suočimo sa smrću? Što je smrt? Da li je smrt kraj? Gdje borave umrli? Jesu li ičega svjesni i mogu li pratiti događanja na Zemlji? Možemo li s njima komunicirati? Može li duša nadživjeti tijelo i funkcionirati bez njega?

Biblija za smrt kaže da je san i spominje uskrsnuće te govori o duši i duhu u smrti i o besmrtnosti. Pogledajmo podrobnije njena učenja o ovim pojmovima.

San. U Ivanu 11,11-14 Isus uspoređuje smrt sa snom. ”’Lazar, prijatelj naš, spava, no idem probuditi ga.’ Rekoše mu nato učenici: ‘Gospodine, ako spava, ozdravit će.’ No Isus to reče o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o spavanju, o snu. Tada im Isus reče posve otvoreno: ‘Lazar je umro.”’ (JB) Biblija više od pedeset puta uspoređuje smrt sa snom. U 1. Solunjanima 4,15.16 rečeno je da će oni koji su zaspali u Isusu uskrsnuti prigodom Njegovog drugog dolaska. ”Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu.” (JB)

Uskrsnuće. Postoje dva uskrsnuća: jedno za život, a drugo za vječnu propast. U Ivanu 5,28.29 piše: ”Ne čudite se tomu! Dolazi čas, kad će svi u grobovima čuti glas njegov. Tada će oni, koji su činili dobro, izaći na uskrsnuće života, a koji su činili zlo, na uskrsnuće suda.” (ŠA)

U Postanku 2,7 zapisan je izvještaj o stvaranju čovjeka. ”Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.” (JB) Bog nije stavio dušu u čovjeka. Ovdje se radi o jednadžbi:

prah + dah = živa duša.

Ako biste izrađivali drveni sanduk to bi bilo ovako:

daske + čavli = sanduk.

S nekoliko dasaka i čavala načinili biste sanduk. Kod rastavljanja izvukli biste čavle i stavili ih na jednu stranu, a daske na drugu. Što se dogodilo sa sandukom? Više ga nema dok ga ponovno ne sastavite. Tako je i sa smrću. Uzmete li dah, tu životnu iskru koja dolazi od Boga, tijelo će se vratiti u prah (ponekad u pepeo ako je spaljeno u krematoriju). Što se dogodilo s dušom? Jednostavno ne postoji dok Bog ne dođe i uskrsnućem sve opet ne sastavi. U tom trenutku će se prah i dah života ponovno sjediniti i tako će opet nastati život, živ čovjek ili živa duša.

Razdoblje između smrti i uskrsnuća opisan je u Bibliji kao ”san”. Nema svijesti o zbivanjima ni protoku vremena. Umrijeti je isto kao zaspati, jer vaša sljedeća svjesna misao – a činit će vam se kao da je prošao samo trenutak – bit će kad vas Bog uskrisi vraćajući vam život.

Duša i duh u smrti. U Propovjedniku 12,7 piše da se tijelo vraća u prah, a duh (ili dah života) se vraća Bogu. U Jobu 27,3 piše da je duh isto što i Božji dah života ili Njegova sila.

U Psalmu 146,4 čitamo: Iziđe li duh iz njega, u zemlju svoju on se vraća i propadaju sve misli njegove.” (JB) Mrtvi ne hvale Boga: Psalam 115,17. Mrtvi ne znaju ništa: ”Živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa.” (Propovjednik 9,5 JB)

Besmrtnost. Ljudska bića nisu besmrtna; besmrtan je samo Bog (vidi 1. Timoteju 6,16). Mi dobivamo besmrtnost kad Isus ponovo dođe (vidi 1. Korinćanima 15,51-55). Tada će sobom donijeti nagradu – vječni život (vidi Otkrivenje 22,12).

Biblija u Ivanu 14,1-3 kaže da je Nebo stvarno mjesto. ”Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.” (JB)

Bog će nam dati slavna besmrtna tijela: Filipljanima 3,21 i 1. Korinćanima 15,51-55. Više neće biti fizičkih nedostataka (oči slijepih će progledati, uši gluhih se otvoriti, a bogalji ozdraviti): Izaija 35,3-6. Imat ćemo kuće u kojima ćemo nastavati. Sadit ćemo vinograde i jesti njihov rod: Izaija 65,21-23. Vuk i janje zajedno će pasti. U Božjem novom kraljevstvu vladat će spokojstvo: Izaija 65,25. Družit ćemo se zauvijek s Abrahamom, Izakom, Jakovom i najvećim umovima: Matej 8,11.
Sam Bog bit će s nama; On će biti naš Bog: Otkrivenje 21,3. A mi ćemo zauvijek radosno služiti Bogu i uživati u prisnom zajedništvu s Njim: Otkrivenje 22,3.4.

Tagged on: