Mogu li obrazovani ljudi imati povjerenja u Bibliju?

BiblijaGeoff Youlden

Zašto obrazovana osoba može imati puno povjerenje u Bibliju? Biblija tvrdi za sebe samu da je Božja riječ. Neki ljudi govore da je Sveto pismo dobro kao i svaka druga dobra knjiga te da je nadahnuto kao što su nadahnuta djela Williama Sheakespearea i Platona. Ili kao Kur’an ili svete knjige Indije i Kine. “Oni imaju svoje svete knjige, a kršćani imaju svoje svete knjige,” govore takvi.

Ali kad čitamo knjige Williama Sheakespearea, nikad nećemo naići na riječi: “Ovo je Riječ Gospodnja.” I nijedna druga knjiga to ne tvrdi. Platon ne kaže da je ono što je napisao Riječ Božja. Više od 2600 puta u Bibliji se spominje da je ona Riječ Gospodnja. To ili je istina, ili nije istina! Pisci ove knjige pisali su pod Božjim nadahnućem – ili nisu! Svi oni koji su pisali Sveto pismo tvrde da su pisali pod Božjim utjecajem. Ili je ono što su rekli istina – ili svi oni lažu!

Bibliju je u razdoblju od 1500 godina pisalo 40 različitih pisaca. Svaki od njih je tvrdio da je ono što je napisao Riječ Gospodnja. Ako su lagali, onda se radi o najvećoj laži koja je ikad napisana. Onda, dakle, imamo 40 lažaca koji lažu 1500 godina.

Nedavno mi je jedan prijatelj rekao da može prihvatiti Isusa kao dobrog čovjeka, ali Ga ne može prihvatiti kao Boga. Odgovorio sam mu da stav kako je Isus dobar čovjek može donijeti puno problema. Kad sam bio dijete, roditelji su me učili da dobri ljudi ne lažu. Naš Gospodin je govorio da je došao s Neba od Boga, da su On i Otac jedno, da se vraća svome Ocu na Nebo i da je postojao prije nego što je stvorena ova Zemlja. Dakle, On je govorio ili istinu – ili laž. Nema sredine koju možemo izabrati!

Ili je Isus bio ono što je tvrdio, ili je izgovorio najveću laž koja je ikad izgovorena. Ali ako je izgovorio laž, On ne može biti dobar čovjek, jer dobri ljudi ne lažu. Svatko se mora odlučiti za jedno: ili je naš Gospodin bio ono što je tvrdio, ili je bio najveći lažac na Zemlji.

Ja ne vjerujem da bi knjiga koja je natrpana lažima mogla biti dobra knjiga, jer tad ne bih mogao prihvatiti da je Isus ono što je tvrdio. To su dva stava, od kojih moramo zauzeti jedan. Ili prihvatimo Bibliju kao Božju riječ, ili je trebamo u potpunosti odbaciti jer dobra knjiga ne sadrži laži.

Osobno smatram da je jedini logičan zaključak da je ova knjiga Božja riječ, i želim vam predočiti određene činjenice koje potvrđuju ovu tvrdnju. Nijedna druga knjiga u povijesti nije toliko napadana kao ova knjiga. Napadali su je skeptici i racionalisti, ali ona se pokazala poput granitne kocke: kako god je bacili, uvijek se dočekala na pravoj strani.

Jedan od napada na Bibliju kojim se danas ljudi služe jest da je ona zastarjela, jer da se ne slaže sa znanošću. Mogu vam reći da prava znanost uopće nije u suprotnosti s Biblijom. Ako posjetite Louvre u Parizu, možete razgledati pet kilometara polica sa znanstvenim knjigama. Ali nijednu od tih knjiga znanstvenici više ne čitaju. Zašto? Zato što su zastarjele! Čini nam se da je znanstvena knjiga stara deset godina – već devet godina zastarjela.

Pretpostavimo da je Bibliju trebalo osuvremeniti. Recimo da smo živjeli tisuću godina prije Krista i usuglasili Bibliju sa znanošću koja je bila u to doba. Možete li zamisliti kako bi se ljudi u 21. stoljeću smijali da je Biblija bila usuglašena sa znanošću od tisuću godina prije Krista? Ili sa znanošću od petsto godina prije Krista? Da smo u Bibliju uvrstili sva znanstvena otkrića iz tog doba, zar se današnji kritičari Biblije ne bi smijali tim usuglašavanjima? Što da smo usuglasili Bibliju sa znanstvenim otkrićima od petsto godina poslije Krista? Ili s otkrićima od tisuću godina poslije Krista. Zar se znanstvenici, skeptici i racionalisti danas ne bi smijali takvom osuvremenjavanju Biblije? Ili da smo u Bibliju uvrstili sva znanstvena otkrića iz 17. stoljeća. Zar se ne bi ljudi danas smijali Bibliji? Ili recimo 1760-ih godina, 1860-ih godina, ili čak 1960-ih godina. Dakle, da smo usuglasili Bibliju s tadašnjim znanstvenim otkrićima, znanstvenici bi se danas tome smijali.

1861. godine Francuska akademija znanosti izdala je malu knjigu u kojoj je naveden pedeset i jedan razlog zašto znanstvenik ne može imati povjerenja u Bibliju. Danas znanstvenici ne mogu prihvatiti nijedan od navedenih razloga iz te knjižice! I kad bismo željeli osuvremeniti Bibliju prema posljednjim
znanstvenim otkrićima, trebalo bi je mijenjati prema našem znanju – a ono je vrlo ograničeno.

Stoga – ja imam povjerenja u Bibliju! Da vam predočim neke razloge? Prije nekoliko desetljeća arheolozi su u Egiptu pronašli medicinsku knjigu koja potječe iz 16. stoljeća prije Krista. Dakle, napisana je otprilike u doba kad je Mojsije boravio u Egiptu. Kad je otkrivena ova knjiga, sve znanstvenike je jako zanimalo što u njoj piše.

Podijelio bih s vama neke od preporučenih terapija iz ove medicinske knjige. Imajte na umu da je otprilike u to doba Mojsije pisao svoje Petoknjižje. Čujte ovaj recept: “Ako se ubodeš u prst, primijeni krv od gliste i izmet od mule.” Budući da u izmetu ima bakterija, može se dogoditi da dođe do tetanusa i kočenja vilica. Razmotrite neke druge sastojke iz ove knjige: gušterova krv, svinjski zub, pokvareno meso, smrdljiva mast, ljudski i životinjski izmet -magareći, pasji, mačji i čak muhin. Knjiga kaže da kao lijek za određenu bolest treba uzeti veliku bubu, odrezati joj glavu i krila, zagrijati je, staviti u zmijsku mast i primijeniti. Ako se želi otjerati bolest, preporuča se zagrijati glavu i krila te bube, staviti u zmijsku mast i sve to bolesnik mora popiti. Kako vam se sviđa? Zamislite da je Mojsije neke od ovih recepata uvrstio u Petoknjižje. Kako bi se kritičari smijali i rugali Bibliji! U vrijeme kad je Mojsije bio u Egiptu, ljudi su to vjerovali. Mi u Bibliji nigdje ne čitamo o zmijskoj masti i životinjskom i ljudskom izmetu, zato što je sam Bog dao napisati tu Knjigu. A Bog zna kraj od početka.

Da vam dam još primjera! U Levitskom zakoniku 7,23 piše: “Ovako kaži Izraelcima: Ne jedite loja ni volujskoga, ni ovčjega, ni kozjega.” Recite mi, koliko je ovo suvremeno? Kad je Bog ljudima dopustio da jedu meso, On im je zapovjedio da ne jedu životinjsku mast. Svu tu mast – Biblija je naziva loj – trebali su odstraniti. Tisućama godina to nismo razumjeli. Ali ako danas odete k liječniku, što će vam on zabraniti? Upravo mast, jer masnoće životinjskog podrijetla izazivaju bolesti srca. Čak 3500 godina prije našeg doba Bog je rekao: “Ne jedite masti!” Svaki suvremeni liječik će vam reći to isto.

Evo još primjera. U Levitskom zakoniku 17,10 čitamo: “Nadalje, protiv svakoga pojedinca od Izraelova doma, a tako i protiv svakoga pridošlice medu vama koji bi blagovao bilo kakvu krv, ja ću se okrenuti…” Bog dakle kaže: “Ne jedite životinjsku krv!” Što vi mislite, zašto je to Bog rekao? Tisućama godina ni to nismo razumjeli. To smo počeli razumijevati odnedavna. Ako se životinja razboli, gdje se ta bolest najprije nalazi? Kad dobije rak, gdje će biti stanice raka? U krvi! Kad smo bolesni i odemo k liječniku, što će on prvo poduzeti? Poslat će nas na analizu krvi. Zašto? Zato što se svaka bolest očituje najprije u krvotoku. Danas ljudi dobivaju rak najčešće zato što jedu životinjsku krv.

Ja vam samo želim reći kako je Biblija prekrasna! Jer ovo o krvi su znanstvenici shvatili tek nedavno. A u Svetom pismu se ovo nalazi otprije 3500 godina. I kao što smo rekli, Mojsije se školovao tamo gdje je tadašnja znanost tumačila posve suprotno. Pročitajmo Brojeve 31,22.23: “Zlato, srebro, bakar, gvožde, mjed i olovo – sve što podnosi vatru — provucite kroz vatru, i bit će očišćeno. Ipak, neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu.” O čemu je ovdje riječ? O sterilizaciji! Ovo je prekrasno, ovo mi daje tako puno povjerenja u Bibliju: zamislite, prije 3500 godina Bog je poučio ljude sterilizaciji. Mi danas znamo da je vatra najbolji antiseptik, a voda je sljedeći dobar antiseptik. Bog je u Bibliji kroz Mojsija propisao sterilizaciju. Ali mi to nismo znali, i otkrili smo je ne tako davno, u Beču, u Austriji. Prije dva stoljeća Beč je bio vodeće medicinsko središte svijeta. Pa ipak, liječnici nisu nikad prali ruke. Možete li to shvatiti? Puno godina im je trebalo dok nisu otkrili potrebu pranja ruku. A Bog je to rekao prije 3500 godina.

Uviđate li vi zašto obrazovana osoba može imati povjerenja u Bibliju? Zato želim da svi čitaju Bibliju, jer kad je budu čitali, zadobivat ćete povjerenje u nju. Ljudi koji nemaju povjerenja u Bibliju nikad je ni ne čitaju. A kroz svoju Riječ govori nam sam Bog. I vi i ja možemo imati povjerenja u ovu Knjigu!

Pročitajmo još nešto o Mojsiju u Djelima 7,22: “Tako Mojsije bijaše poučen u svoj mudrosti egipćanskoj.” Je li Mojsije razumio ono što su ga poučavali na najvišim egipatskim učilištima? Sigurno da jest! Ovdje Biblija kaže da je on bio poučen u svoj egipatskoj mudrosti. A, zamislite, nikad ništa od te egipatske mudrosti nije stavio u Bibliju. On je napisao ono što mu je rekao Bog. I zato je Biblija danas suvremena. Mi se ne sramimo kad čitamo Bibliju!

Ponovno moram reći da se prava znanost nikad ne suproti Bibliji. Problem je u tome što znanstvenici uvijek imaju samo ograničeno znanje, oni nemaju sve znanje. I zato što su ograničeni u svom razumijevanju, oni vjeruju mnoge stvari za koje se nakon nekoliko godina otkrije da uopće nisu točne. Stog ako se znanost u nečemu suproti Bibliji, ja više vjerujem Bibliji nego znanosti! Pokazalo se da je znanost bila u krivu mnogo, mnogo i premnogo puta.

Kad je u pitanju znanost, možete zamisliti da za deset godina nećemo vjerovati u puno toga u što danas vjerujemo. Znanost raspolaže s ograničenim znanjem. Ali što stječemo više znanja, sve smo više u suglasnosti s Biblijom.

Dat ću vam još jedan primjer. U Knjizi paćenika Joba 26,7 piše: “On povrh praznine Sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješenu.” Što Biblija naućava o Zemlji? Biblija govori da Zemlja lebdi u prostoru. Stari Grci su vjerovali da se Zemlja nalazi na leđima Atlasa. Indijci su vjerovali da se Zemlja nalazi na leđima slona koji stoji na kornjači na velikom moru. Još prije nekoliko stotina godina Europljani su vjerovali da je Zemlja ravna ploha. Nisu li? Ali sve vrijeme, čak 3500 godina, Biblija govori da se Zemlja nalazi u prostoru – da lebdi. Biblija čak kaže da je Zemlja okrugla – Izaija 40,22: “On stoluje vrh kruga zemaljskoga…” Tisućama godina Biblija naučava da je Zemlja okrugla, a znanstvenici su vjerovali da je Zemlja ravna ploha. Tko je bio u pravu, Biblija ili znanost? Božja riječ je uvijek u pravu!

Sa sve više znanstvenih spoznaja mi danas uviđamo koliko je Biblija divna. Mi možemo imati povjerenja u Bibliju! Osobno smatram da možemo imati povjerenja u svaku stranicu ove Knjige – zato što su njezini pisci pisali pod Božjim nadahnućem. Bog im je rekao što trebaju pisati. I zato Biblija danas zvuči tako suvremeno iako je stara tisuće godina. I zato Bog želi da proučavamo ovu Knjigu. Jer, ako je ovo Božja riječ, mi je trebamo voljeti i cijeniti. I trebamo je proučavati. Trebamo u njoj pronaći što je Božja volja i sprovoditi je.

Ali problem je u tome što ljudi ne čitaju Bibliju! Nekad čak ni Crkva nije ohrabrivala vjernike da je čitaju. Mogu vam posvjedočiti da je Božja riječ danas važna i suvremena.

Da vam navedem još nešto: Izaija 46,10 – ovdje govori Bog – On kaže: “Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još se nije zbilo!” Drugim riječima, Bog kaže da nam od starina može reći što će se zbiti u budućnosti. Ono što razlikuje Bibliju od svih drugih knjiga jest činjenica da ova knjiga zna budućnost. Ona nam govori o budućnosti, ona opisuje budućnost. I ako želimo znati što će se dogoditi u budućnosti, proučavajmo Bibliju. To je razlog zašto nam je Bog objavio biblijska proročanstva. U Knjizi proroka Daniela i u Otkrivenju govori se o onome što će se događati u naše vrijeme. I kad vidimo što se događa pred našim očima, to nam daje veliko povjerenje u ovu Knjigu. I to je razlog zašto Bog želi da proučavamo Bibliju i zašto vam je preporučam. Ne želim da prihvatite ono što vam iznosim zato što vam to ja govorim. Želim da sami sa svoja dva oka to pročitate i steknete povjerenje u Bibliju. Jer ova knjiga ima poruku za vaše i moje srce. Bog zna kraj od početka!

Da vam dam još jedan primjer, Izaija 13,19 – riječ je o drevnom Babilonu: “Babilon, ures kraljevstava, ures i ponos kaldejski, bit će ko Sodoma i Gomora kad ih Bog satrije.” Znate li gdje se nalazio drevni Babilon? U kojoj je zemlji danas? U Iraku. Možete ga i posjetiti, ako u ovim nemirnim vremenima želite ići u Irak. Tamo možete vidjeti ruševine staroga Babilona. Babilon je sav u ruševinama. I u takvom je stanju već 2500 godina. Ali ono što najviše volim u biblijskim proročanstvima jest to što su određena. Ovo proročanstvo kaže da će Babilon biti kao Sodoma i Gomora. Sodoma i Gomora su u potpunosti nestali s lica zemlje. Kad Biblija govori, ona govori određenim jezikom. Nitko ne može napraviti nikakvu pogrešku u onome što proročanstvo kaže. Ono govori da će Babilon biti u potpunosti razoren. Danas možete otići u Babilon i provjeriti je li to istina.

Hodao sam ulicama staroga Babilona. Vidio sam velike hrpe ruševina i ostataka. Vidio sam ruševine Nabukodonozorove kraljevske palače i područje gdje je nekad bila Babilonska kula. Babilon je imao sve prirodne prednosti: nalazio se na ravnici, oplakivale su ga dvije velike rijeke, Eufrat i Tigris. Zemljište je savršeno za navodnjavanje, po njemu svakodnevno teku milijuni litara vode, ali ipak, to mjesto je pusto! Tlo je bogato, naplavno i lako ga je navodnjavati – a ipak nema stanovnika, jer Bog je rekao da Babilon nikad neće biti nastanjen.

S druge strane, sjetite se Jeruzalema. Bog je rekao da će Jeruzalem uvijek biti nastanjen, sve do Isusovog dolaska. Bio sam u Jeruzalemu mnogo puta. U njemu je tlo takvo da
ga ne biste poželjeli kupiti. To je obično kamenito brdo bez rijeke i bez vode. A ipak je nastanjeno! Ali Babilon sa svim prirodnim prednostima nije nastanjen. Kako to možete objasniti osim da je to Bog tako prorekao u svojoj Riječi.

Sljedeći redak kaže: “Nikada se više neće naseliti, od koljena do koljena ostat će nenapučen. Arapin ondje neće dizati šatora…” Recite mi, kako je prorok znao da će Arapi tako dugo postojati? Arapi su u odnosu na Babilonce bili kao današnji Hrvati u usporedbi s Amerikancima. To bi bilo kao da kažete da će svi Amerikanci nestati, a Hrvati će nastaniti cijelu zemlju. Bilo je to dosta neobično reći, zato što su Arapi u usporedbi s Babiloncima bili vrlo mali narod. Vi nikada niste susreli Babilonca, zar ne? Nestali su, nema ih. A ima li danas Arapa? Dakako, ima ih mnogo! Zanimljivo je i to da oni još uvijek žive pod šatorima, nomadskim životom. Ako posjetite Izrael, vidjet ćete ih u šatorima po okolnim brežuljcima.

Dragi moji prijatelji, mogu vam reći da možete imati puno povjerenja u Bibliju. Bog vidi kraj od samog početka. I On je to napisao u svojoj Knjizi. Vidite li zašto ja volim ovu knjigu? Nadam se da ćete i vi zavoljeti Bibliju kao što je ja volim. Otvarajmo svakodnevno stranice ove prekrasne Knjige. Upoznajmo je malo-pomalo, i to će izgraditi naše veliko povjerenje u Bibliju.

Ako je ova knjiga istinita, onda ona ima odgovore za težnje ljudskog srca. Biblija govori da Isus dolazi uskoro. A ako naš Gospodin uskoro dolazi na Zemlju, On želi da budemo spremni. Najvažnije što u ovom životu trebamo učiniti jest spremiti se za Njegov dolazak. Nema ništa važnije u ovom životu nego biti spreman za Isusov dolazak. Biblija će nam dati odgovor kako se možemo spremiti i neka nas u tome Bog blagoslovi!

Hvala Bogu za Njegovu Riječ! Hvala Mu za njezinu jednostavnost i jasnoću, i što je možemo razumjeti sami. Da bismo mogli razumjeti Bibliju, ne moramo imati veliko obrazovanje. Cijenimo je, proučavajmo je svakog dana, i neka nas Bog blagoslovi kad je otvaramo!