Podignuti Spasitelj

A kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. – Ivan 12,32

Tri puta tijekom svoje službe na Zemlji Isus je za sebe rekao da će biti podignut. Tako je usporedio križ na kome će biti podignut sa mjedenom zmijom u pustinji (Brojevi 21,6-9). U svom razgovoru sa Nikodemom Isus je ustvrdio: “Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako se mora podići i Sin čovječji, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.” (Ivan 3,14.15)

Kako je bilo sa podignutom mjedenom zmijom, tako je bilo i sa podignutim Kristom. Samo oni koji su iskreno očima vjere gledali podignutu zmiju bili su čudom izliječeni. Slično tome, svi koji vjerom pogledaju na razapetog Otkupitelja biti će izliječeni od smrtonosnog virusa grijeha.

Podignuti Spasitelj magnet je spasenja za svijet. Krist podignut na križ središte je privlačenja. Grešnika privlači Kristu silna privlačnost križa i neizreciva Božja ljubav koja se izrazila na njemu. Podignuti Otkupitelj doseže čak i one koji imaju ograničena saznanja o križu.

Sveopća poruka o podignutom Spasitelju jeste da je spasenje jednosmjeran put prema Golgoti. Jedan jedini način spasenja je podići pogled sa vjerom na podignutog Krista. Oni koji vjerom gledaju na razapetog, podignutog Krista bivaju ne samo izliječeni od smrtonosnog virusa grijeha, nego imaju i vječni život (Ivan 3,15). Da, pogled na sveti križ donosi život!

George W. Brown

Tagged on: