Odvoji vrijeme

Naučili smo da spasenje dolazi milošću kroz vjeru. Što je u stvari vjera? Vjera je povjerenje u Boga. Vjera je povjerenje u neku osobu. Razmislite samo za trenutak kako stječete povjerenje u nekoga na ovome svijetu. Da biste imali povjerenje u nekoga morate imati dvije pojedinosti. Prvo, morate imati nekoga tko je dostojan povjerenja.

I drugo, morate se s njim upoznati. I zatim ćete u njega spontano imati povjerenje. S druge strane, ako postoji netko tko nije dostojan povjerenja, i vi ga upoznate, sasvim spontano nećete imati povjerenja u njega!

Osnovna postavka kršćanskog Evanđelja je da je Bog apsolutno dostojan povjerenja. Prema tome sve što trebate uraditi da biste stekli povjerenje u Njega jeste upoznati Ga. A kako ćete Ga upoznati? Na koji način upoznajete bilo koju drugu osobu? Da biste nekoga upoznali, morate održavati vezu s njim. A da biste održavali vezu s nekim morate odvojiti vrijeme. Odvajanje vremena za održavanje zajedništva s Njim jeste ono što donosi povjerenje. Tako, ako se želimo “boriti u dobroj borbi vjere”, (1. Timoteju 6,12) trudit ćemo se da se osobno upoznamo sa Onim tko je dostojan povjerenja. Nije moguće napredovati u sve boljem zajedništvu s nekim, ako se ne odvaja vrijeme za održavanje tog zajedništva.

Vrijeme. Želio bih vam ukazati na to da je ovo pojedinost ka kojoj mora biti usmjeren sav promišljeni napor u kršćanskom životu. Sav. Ne trošim ja dio vremena i napora na pokušaje da budem dobar a drugi dio na zajedništvo s Bogom. Sav svoj namjerni napor ulažem u to da provodim vrijeme s Bogom, a putem iskustva vjere i ovisnosti o Njemu On obavlja djelo spasenja u meni.

Koliko vremena? Sigurno da čitanje biblijskog teksta određenog za taj dan s rukom na bravi vrata neće biti dovoljno. Iz Isusove usporedbe između našeg tjelesnog uzimanja hrane i duhovnog uzimanja hrane možemo vidjeti koliko je važno da provodimo bar onoliko vremena hraneći se duhovno koliko vremena provodimo hraneći se tjelesno. A taj sat ili pola sata s Bogom i razmišljanja o Njemu je najvažnije vrijeme našeg dana. “O, ja nemam toliko vremena”, reći ćete. Ako nemam vremena za Boga, nemam vremena ni za sam život. Da li vjerujete u to?

Poznato je kako je televizija dokazala američkoj javnosti da vrijeme nikada nije problem. Na suvremeni način ponovno se potvrdila stara izreka da imate vremena za ono što stvarno smatrate važnim. Zato odvojite vrijeme za upoznavanje Boga!

Morris Venden

Tagged on: