Kako možete znati što je Božja volja za vaš život?

„Inšallah.”
Ovo je uobičajeni izraz na Srednjem istoku, a znači „ako je Božja volja“. Te riječi možete stalno čuti. „Sutra odlazim na službeni put, Inšallah.” „Sretno ću stići kući, Inšallah.” „Ženim se sljedeći tjedan, Inšallah.” „Dijete će mi ozdraviti, Inšallah.” Čini se kako je u umovima mnogih Arapa, većina događaja, ako ne i svi, povezana s Božjom voljom.

Ovaj način razmišljanja, kalvinističkog tipa, prožima misli bezbrojnih kršćana u cijelom svijetu. „Bog me doveo do ovoga posla (ili ove osobe, ili ovog načina življenja).“ „Sve se događa s razlogom.“ „Nema slučajnosti.“ „Bog ima nekog posebnog tko čeka samo mene.“

Jedna duhovna i vjerna žena mi je rekla da svakoga jutra, kada otvori vrata hladnjaka, upita Boga što bi trebala pripremiti suprugu za doručak. I čini se da joj On odgovara. Isto je tako upućuje što će odjenuti i koje planove uključiti u svoj zgusnuti raspored. Uz takav način razmišljanja lako je moguće povjerovati da je sve što se događa Božja volja.

Sin moga nećaka se prije više godina u igri okliznuo i udario glavom o rub stola dok su bili u restoranu brze hrane. Ozljeda je uzrokovala opasnu oteklinu unutar lubanje. Za nekoliko sati bio je u dječjoj bolnici gdje su mu uklonili dio mozga kako bi mu spasili život. Dobronamjerni članovi crkve uvjeravali su užasnute roditelje kako su „Božji putovi tajanstveni. Sada ne razumijemo zašto se to dogodilo, ali jednog dana ćemo razumjeti. Sve je to dio Njegovog plana“.

Dio Božjeg plana?

Uistinu? Istina je da Bog nije imao nikakve veze s ovom tragedijom. Taj dragocjeni dječak bio je žrtva skliskih podnih površina i gravitacije. Zaključiti da je Bog orkestrirao nesreću bilo bi, po mojoj procjeni, duhovno kazneno djelo. (Dijete je preživjelo i nedavno je diplomiralo na fakultetu.)

Kada voljena osoba leži na pragu smrti, prijatelji i obitelj često se mole za ozdravljenje, ali ostavljaju vrata otvorena. „Neka bude Tvoja volja“, mole se kroz suze. Zatim, ako osoba preživi, to nazivaju „čudom“. Ako umre, Bog ga je „poslao na počinak“ ili „uzeo ga kući da bude s Njim“ (ovisno o njihovom pogledu na to što se događa nakon smrti).

Božja stvar
Dakle, je li Bog doista toliko uključen u naš život – u važne stvari našeg svakodnevnog postojanja? Postoji li neki božanski plan koji moramo slijediti, a ako ga ne slijedimo moramo platiti visoku cijenu? Odgovor je, da. No, kako se taj plan otkriva i ostvaruje nije po svojoj naravi baš kalvinistički. To je Božja stvar, i dobro bi bilo kada bismo razumjeli njegovu punu konfiguraciju i potencijal. Vaše mišljenje o tome kako spoznati Božju volju za vaš život može se razlikovati od mojega, i to je u redu. Ovdje ću s vama podijeliti samo moje razumijevanje.

Kao kada su u pitanju sve stvari koje se tiču našeg nebeskog Oca, najbolje je odgovore tražiti u Bibliji. Apostol Pavao o ovom pitanju govori tri puta, pomažući objasniti ranokršćanskoj Crkvi što je točno „Božja volja“.

Prvi put Pavao otkriva što ona nije: „Nemojte se prilagođivati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno!“ (Rimljanima 12,2).

Božja volja se ne otkriva kroz ljudsko, grijehom zamagljeno razmišljanje. Zašto? Zato što smo tako oslabljeni pa smo često u kušnji da ono što smatramo Božjom voljom oblikujemo prema vlastitim željama. Ako se uspijemo uvjeriti da je ono što želimo učiniti odredio Bog, tada možemo slobodno „iskoračiti u vjeri“, često na vlastito razočaranje ili čak uništenje. Kada brak, posao ili putovanje ne uspije, počinjemo preispitivati vodstvo nebeskog Oca. Bog nas je pogrešno usmjerio, mislimo. Često slijedi gorčina i gubitak vjere.

Pavao u Poslanici Solunjanima snažno osvjetljava ono što Božja volja doista jest – a njegovo otkrivenje možda će neke ljude iznenaditi. „Ovo je, naima, volja Božja: vaše posvećenje, to jest da izbjegavate bludnost“ (1. Solunjanima 4,3). Nekoliko redaka kasnije dodaje: „U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu!“ (1. Solunjanima 5,18).

Dakle, Božja volja, kao što pokazuje apostol Pavao, jest da prestanemo griješiti, živimo moralnim životom i budemo zahvalni za blagoslove.

Ostali novozavjetni pisci daju nam daljnje uvide. Petar otkriva kako Bog želi da činimo dobro tako da možemo ušutkati neznalice ili bezumnike (1. Petrova 2,15). Ivan nas podsjeća da ćemo, gradeći svoj život unutar okvira Božje volje, nadživjeti svijet (1. Ivanova 2,17).

Gdje je veliki plan?
U Bibliji ne nalazimo zamisao da je Božja volja samo jedna sveobuhvatna želja koju je izrazio naš nebeski Otac – da živimo pobjedničkim životom. Gdje je ono najvažnije? Gdje je svakodnevno vodstvo? Gdje je veliki plan? O, sve je to tamo, samo je lijepo utkano u nešto vrlo praktično i lako razumljivo. Božja volja – Njegov putokaz, Njegov popis obveza, Njegov detaljni nacrt za naš život – potpuno se otkriva u Njegovim riječima.

„Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno je za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti“ (2. Timoteju 3,16).

Umjesto traženja Božjeg vodstva pri odabiru onoga što ćemo napraviti za doručak, možemo istražiti Bibliju i otkriti Njegov nevjerojatan i iscrpan zdravstveni plan, uključujući prehrambena mjerila, kao što je otkriveno u Edenskom vrtu, i na drugim mjestima u Bibliji. To će upravljati našim izborom u trgovini namirnicama.

Umjesto molitve za „onog pravog“ koji treba doći – za onoga kojega je Bog „izabrao“ za nas – bolje bismo učinili da sve svoje odluke donosimo na temelju osobina osobe kakvom Bog želi da mi budemo. Tako ćemo privući, i bit ćemo privučeni, životnom partneru s kojim ćemo lakše rješavati potencijalne sukobe na životnom putu.

Umjesto pokušaja utvrđivanja Božje volje u našim odlukama za karijeru, zašto se ne bismo obvezali na život služenja Onome koji nas najviše voli, a zatim donosili odluke temeljene na razini usluge koju svaki potencijalni posao pruža.

Umjesto pokušaja povezivanja Boga s lošim stvarima koje se događaju nama ili našim obiteljima, zašto se ne bismo obratili Bogu za utjehu i snagu obnove kada grijeh načini štetu? Đavao je oduševljen kad se Bog optužuje za strašne stvari koje grijeh čini.

Jedna riječ
Božja se volja može sažeti jednom riječju: spasenje. Sve što se dogodi, može i ne mora biti izravno povezano s tim konceptom, no naša reakcija na sve što se događa sigurno jest. Trebali bismo pitati: „Podupiru li moji odgovori, moje odluke i moji izbori moje putovanje u nebo?“ Ako možemo potvrdno odgovoriti na to pitanje, možemo biti sigurni da vjerno slijedimo Božju volju i možemo se veseliti budućem svijetu u kojem grijeha i grešnika više nema.

Isus je rekao: „Jer ne siđoh s neba da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A volja onoga koji me posla jest da nikoga od onih koje mi dade ne izgubim, već da ga uskrisim; da, volja je Oca mog da svaki koji vidi Sina i vjeruje u nj dobije život vječni i da ga ja uskrisim u posljednji dan“ (Ivan 6,38-40).

Na obnovljenoj Zemlji možemo se konačno odmarati od svojih napora i znati da smo tamo ne samo zato što je to bila Božja volja – već i naša.

Želite li spoznati Božju volju za svoj život? Proučavajte Njegovu Riječ, a zatim postupajte u skladu s njom.

Charles Mills

Tagged on: