Jakov i Lea

“Kad bi ujutro, a to, gle, Lea! Tada Jakov reče Labanu: ‘Zašto si mi to učinio! Zar te ja nisam služio za Rahelu? Zašto si me prevario?’” (Postanak 29,25)

Možda je to bilo zbog ratarskog društva u Babilonu i Siriji u kojem je odrasla ili zato što je njezin otac bio ratar, ali njezino ime Lea doslovce znači “krava”. Nesumnjivo je to bio kompliment za stariju sestru i ova je činjenica stvorila problem Jakovu. Budući da su trčali ispred Boga, Rebeka i njezin sin shvatili su da on ne može ostati kod kuće. Nije bilo druge nego pobjeći k rodbini koja je živjela na sjeveru u Padan-aramu kod Harana, na križanju putova između Sirije, Babilona i Asirije. Jakov nikad više nije vidio svoju majku, a nedugo zatim zaljubio se u Labanovu drugu kćer. Problem je bio dvostruk. Prva kći još nije bila udana. Očito je bila manje privlačna i imala je problema s očima. Biblija kaže: “Lea je imala slabe oči, a Rahela bila stasita i lijepa.”

Laban je pitao Jakova koliko traži za to što će služiti kod njega. Jakov je rekao: “Služit ću ti sedam godina za tvoju mlađu kćer Rahelu.” (Postanak 29,18) Budući da je pobjegao od kuće, nije mogao ponuditi miraz pa se ovaj prijedlog Rahelinom ocu činio razumnim rješenjem. Kad je sedam godina poslije upriličeno vjenčanje, prevario je jadnog Jakova. Laban, otac dviju kćeri, odlučio je da Lea bude Jakovljeva žena pa je to izveo ovako: “Laban sabra sav svijet onog mjesta i priredi gozbu. … Kad bi ujutro, a to, gle, Lea! Tada Jakov reče Labanu: ‘Zašto si mi to učinio! Zar te ja nisam služio za Rahelu? Zašto si me prevario?’ Laban odgovori: ‘U našem mjestu nije običaj da se mlađa udaje prije starije.’” (Postanak 29,22-26)

Ovo svakako nije ispalo prema Jakovljevom planu. Međutim, sada nije mogao pobjeći. Lea je rodila šest sinova i jednu kćer. Ona je poslije zajedno s Rahelom spomenuta kao časna utemeljiteljica Izraelaca. Međutim, premda je Lea Jakovu rodila sinove, osjećala se nevoljenom. Jakov se u Betelu zavjetovao Bogu. Što god se dogodilo, Gospodin će biti njegov Bog i on će Mu biti vjeran. Ovo je obećanje vjerojatno bilo ponekad teško održati jer je Jakov bio čovjek kao i mi ostali. Ali život s Bogom donio mu je mnoge blagoslove; premda je činio pogreške, utjeha mu je bila Božja vjernost i zaštita.

David i Gaya Currie

Tagged on: