Istina o Bogu

Žena je polako podizala pogled prema zelenilu lišća, sve više i više, sve dok im se konačno oči nisu srele, oči prve žene i prve zmije, blistave vretenaste zmije koja je tog ranog jutra bila posrednik palom anđelu buntovniku. Eva i Lucifer kraj drveta u vrtu koji je nosio ime Eden! I upravo na tom mjestu začela se laž.

“Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu?” Nevino pitanje lukave zmije bilo je samo fasada iza koje se krila prepredena prijevara kojom se varalica uspješno služio od samog početka. Da li je Bog ikada zabranio Adamu i Evi da jedu plodove sa drveća u vrtu? Ne! U stvari, Bog im je rekao upravo suprotno – rekao im je da jedu sa svakog drveta u vrtu, osim sa jednog! Bog je ljubav, a ljubav se nikada ne nameće nikome, čak ni svojoj prvoj djeci. Upravo zato je Bog i postavio drvo usred vrta da bi Adam i Eva mogli otići do njega ukoliko odluče da odbace Stvoriteljevu ljubav i prihvate Luciferove laži.

Lucifer je potpuno zamračio pitanje slobodnog izbora i umjesto toga zaogrnuo Boga plaštem sebičnog uskraćivanja. Zar biste mogli voljeti Nekoga koji je toliko surov da nešto tako dobro stavi van vašeg domašaja? A ako Ga ne možete voljeti, kako biste Mu mogli vjerovati? Ako Mu ne možete vjerovati, onda je On netko koga se morate plašiti!

Poznajem mnoge koji su čitali Bibliju i brojali koliko puta je Bog kažnjavao ljude. S đavolskim osmijehom sotona je božanski testament ljubavi pretvorio u svjedočanstvo straha. Oni koji kažu da Biblija opisuje Boga kao Nekoga koga se moramo plašiti, zanemaruju, međutim, jedan presudni dokaz – kritičnu kockicu u mozaiku na kome je oblikovana Božja slika. To je tekst koji odbacuje laž i razotkriva prijevaru – Ivan 3,16. Čak i kada Ga ne želite primiti. Čak i kada Mu na kraju okrenete leđa, kada odete od Njega i kada izjavite da ne želite imati posla s Njim. Čak i tada, Bog nije netko koga se morate plašiti.

Ta zadivljujuća istina zasjala je u svoj svojoj slavi one izdajničke noći prije nego što je Isus umro. Ne znam da li vas je ikada izdao netko veoma blizak, netko koga ste voljeli? Ako jeste, onda ste zapamtili bol. Isus je stajao sam u noći i gledao u nejasno lice svog izdajnika. Ispruženih ruku, glumeći ljubav, Juda je spustio poljubac na obraz svoga Učitelja. Kako mu se Isus obratio? Isus je imao jednu, jednostavnu riječ za onoga koji Ga je izdao. Nazvao ga je prijateljem.

Nikada nemojte zaboraviti tu sliku o Bogu! Kada je Isus Judu nazvao prijateljem, tada smo konačno otkrili istinu: Bog nije netko koga se moramo plašiti – On je netko s kim se možemo sprijateljiti! Ne moramo se plašiti, već se možemo sprijateljiti! Razlika je kao između života i smrti. Zar nije vrijeme da i mi odbacimo laž i da prihvatimo Život?

Dwight Nelson

Tagged on: