Čemu nas uče prirodne nepogode?

Prirodne su nepogode dio života svih naroda i svakog doba. Uglavnom su nepredvidive i nezaustavljive. Šumski požar razbuktan vjetrom ne možemo obuzdati dok vjetar puše. Bujice izazvane izlijevanjem rijeka ili plimnim valom nose doslovno sve pred sobom. Kad se zemlja trese ni ne pomišljamo nešto poduzeti osim spasiti život. Na takve razorne pojave čovjek može djelovati samo preventivno, ali ih ne može spriječiti niti ukloniti.

Čemu nas uče ove pojave u prirodi? Nema sumnje da u povijesti ima mnogo zaključaka o tim događanjima. Po nekima bogovi su se naljutili pa kažnjavaju ljude. Drugi malo pomnije prate što se događa i uočavaju pojave u prirodi, recimo, pomicanje tektonskih ploča u dubljim slojevima zemljine kore, što objašnjava otkud potresi i razorni valovi golemih vodenih masa. Zanimljivo je da u biblijskim napisima nalazimo prirodne nepogode kao opise vremena i svijeta u kojem živimo. U evanđeljima najpoznatije je Matejevo 24., Markovo 13. i Lukino 21. poglavlje. Osim pojava u prirodi tu su opisana i moralna stanja ljudi koja sve više zastrašuju kako se bliži kraj ovome svijetu.

Međutim osnovne poruke prirodnih nepogoda jesu sljedeće:
1. Iako se čini da je čovjek ovladao planetom na kojem živi i da je u stanju sve podrediti svojim željama i potrebama, ipak to nije tako. Priroda je jača od ljudi, jer su konačno i ljudi dio te ponekad zastrašujuće kreacije.
2. U prirodi je vidljiva neravnoteža bar na dvjema razinama kad govorimo o materijalnim pojavama. Ona koja je izvan našeg dosega (već spomenuta kretanja tektonskih ploča), i nerazumno korištenje prirodnih dobara koje remeti EKO sustav u prirodi. Kada nas zadesi promjena klime i tla onda se valja prisjetiti tko je posjekao šume, proizveo štetne plinove koji uništavaju raslinje itd.
3. Čovjek nije u stanju zaustaviti uništavanje okoline nužne za svoj opstanak, a kamoli utjecati na njemu nedostupna događanja u zemljinoj kori, koja uzrokuju potrese. Stoga, ima li smisla ustvrditi kako trajno ukloniti razorne prirodne pojave može samo netko tko nadmašuje ljudske snage i umijeća?

Prema biblijskoj ocjeni stanja u kojem se nalazi naš planet, jedina učinkovita intervencija kojom se zaustavljaju sve prirodne nepogode i iskorjenjuje svako zlo među ljudima jest Drugi Kristov dolazak. Tada Stvoritelj ponovo stvara novu i skladnu Zemlju bez mržnje i potresa. (Vidi Rimljanima 8,18.-25; Otkrivenje 21,1.-8.)

Dragutin Matak

Tagged on: