Bez Biblije ne možete biti kršćani

Koliko Riječ Božja znači za nas?
Kada smo posljednji put proveli vrijeme uz Bibliju?
Sjećamo li se još uvijek onoga što smo čitali?

Ili je to bilo tako davno da kada bismo bili iskreni sami prema sebi, mogli bismo se složiti da zapravo ne poznajemo svoju Bibliju? Razgovor o biblijskom učenju bio bi nam pretežak da se u njega uključimo. Osjećali bismo se kao tinejdžer koji ima najnoviji smartphone, ali mu je beskoristan jer je baterija prazna. No Biblija nam može dati mnogo više od običnog zadovoljstva da posjedujemo jednu na svojoj polici, iako je to, naravno, prvi korak u dobrom smjeru.

Jer Biblija je namijenjena tomu da se čita i da je se sluša: Bog vam želi govoriti kroz svoju Riječ. Mi se moramo sprijateljiti s njom. Ona je Božje pismo za nas. Jedino će tada ona postati ono što treba i biti: Božja Riječ za tebe osobno.

Riječ Božja, kaže prorok Jeremija (Jr 23,29), tako je jaka da može smrviti u komade čak i stijenu. Ona prodire živote. Vjerovali ili ne, ako provodimo vrijeme istražujući Bibliju, bit ćemo promijenjeni! Mi ulazimo u područje Božjeg moćnog utjecaja koji postaje izvorom snage za svakodnevni život. Kada čitamo i proučavamo Njegovu riječ, Bog će nam otkriti što, a najviše tko nam je najpotrebniji da ga upoznamo: Isusa kao put, istinu i život. On će nas tada dovesti do toga da prigrlimo vječni život i iskusimo novi život u pobožnosti.

Tagged on: