Davatelj mira

Davatelj mira

Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga, kao što svijet daje. Neka se ne plaši srce vaše i neka se ne boji! (Ivan 14,27) U svojoj oporuci Krist je svim svojim sljedbenicima ostavio najskupocjeniji dar na…

Blagoslovljeni ili sretni

Blagoslovljeni ili sretni

“Blago vama, siromasi, jer je vaše kraljevstvo Božje!” (Luka 6,20) Sva Isusova blaženstva, zapisana u Evanđelju po Mateju i u Evanđelju po Luki počinju grčkom riječju makarios. Ova se riječ može prevesti na nekoliko načina, uključujući i “blagoslovljeni ” i…

Dijete – Božji dar

Dijete – Božji dar

Dok smo prelistavali obiteljski album s fotografijama naše djece dok su bila predškolske dobi, smijali smo se nekim prizorima kako ih je zabilježila kamera. Kad smo došli do fotografije s našeg vjenčanja, jedno od naše dvoje djece ispalilo je kao…

Apostol Pavao

Apostol Pavao

“Uvelike sam se obradovao u Gospodinu jer je napokon procvalo vaše zanimanje za me. Istina, vi ste ga i prije imali, ali niste imali prigode. Ne govorim to natjeran oskudicom, jer sam u prilikama u kojima sam naučio biti zadovoljan…

Sveti Duh bdije

Sveti Duh bdije

“I neka se cijelo vaše biće: duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno.” (1. Solunjanima 5,23) Cijelo vaše biće – duh. Sveti Duh obavlja svoje veliko tajanstveno djelo u nama nedostupnim područjima naše osobnosti. Pročitajte 139. psalam; pjesnik njime kao…