Zakon i milost

Otto H. Christensen

“Znate li da ste prošli kroz znak STOP?” upitao me prometni policajac pošto me zaustavio.

“Da, znam, ali nisam se mogao zaustaviti,” pokušao sam mu objasniti. Bliješteće sunce spriječilo me da pravovremeno vidim znak pored ceste. Kad sam ga primijetio, bilo je prekasno da zaustavim natovareno vozilo. Prikolica koju sam vukao bila je puna sanduka sa stvarima i vrlo teška.

Bio sam pod zakonom jer sam ga prekršio. Poslije daljnjeg ispitivanja prometnik mi je vratio dokumente. A onda je na moje olakšanje rekao: “Ovog puta ću zanemariti to što ste učinili, ali nemojte da se to ponovi.”

To je bila milost; milost koju nisam zaslužio. Sad sam bio pod milošću. Ali prometni policajac nije rekao da će ukloniti znak STOP. Oprostio mi je prvi prekršaj radi okolnosti i radi mog priznanja krivice. Rekao je: “Nemojte to učiniti ponovno!”

Upravo ovako Bog postupa prema nama. Ako priznajemo, On nam oprašta. Ali On ne uklanja i ne mijenja svoj Zakon. Apostol Pavao je izjavio: “Ukidamo li tako vjerom Zakon? Daleko od toga! Naprotiv, tim zakonom utvrđujemo.” (Rimljanima 3,31) “Da milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji!” (Efežanima 2,8)

Razmišljajmo malo o ovome, jer su mnogi zbunjeni u vezi sa značajem Božje milosti i Zakona. Prometnik mi je ukazao milost, a ja sam mu vjerovao i prihvatio je. Da mu nisam vjerovao, morao bih platiti kaznu.

A kako je policajac znao da me treba zaustaviti? Po prometnom propisu koji kaže da sam prekršitelj ako se ne zaustavim na znak STOP. Po čemu mogu znati da sam grešnik prekršitelj? Ako sam zgriješio ili prekršio, što znači da postoji zakon koji nisam poštovao. Apostol Ivan je u svojoj 1. poslanici 3,4 napisao nadahnute riječi: “Tko god počinja grijeh krši Zakon; grijeh je kršenje Zakona.” Apostol Jakov objašnjava na koji Zakon Bog misli, on ga naziva “kraljevskim Zakonom” i navodi riječi iz deset zapovijedi, upozoravajući nas da ćemo biti suđeni po tom Zakonu. (Jakov 2,8-12) “Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.” (Rimljanima 3,23)

Kako mogu izbjeći Božju osudu? Ima li On namjeru da me spasi, ili će promijeniti Zakon? Ako promijeni ili ukloni zakon da bi me spasio, to znači da On nema plan spasenja. Jedno s drugim ne ide. Učenje da je Bog ukinuo Zakon da bi riješio problem čovjekovog grijeha odbacivanje je Evanđelja. Naš Otkupitelj ne bi morao proći Kalvariju da se Zakon mogao ukinuti ili promijeniti. To je zastrašujuća pomisao.

Sve je vrlo jednostavno: Bog nije mogao ukinuti Zakon niti ga promijeniti jer je Zakon izražaj Njegovog karaktera. Isus je izjavio: “Lakše da prođu Nebo i Zemlja nego da propadne jedna kovrčica iz Zakona.” (Luka 16,17) Bog je imao samo jedan izlaz. On nije mogao ukloniti znak STOP; mogao je sam platiti kaznu i podariti mi milost. Kazna se mora platiti. “Jer je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Rimljanima 6,23)

Isus je umro umjesto mene. Kako čudesno! Kad priznam svoje grijehe, Bog mi ukazuje milosrđe i govori: “Ni ja te – reče Isus – ne osuđujem. Idi i od sada ne griješi više.” (Ivan 8,11)

]]>