Uvijek prisutni Pratitelj

“Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” (Matej 28,20)

Mnogi su nazivi za Spasitelja izvedeni iz Njegovih obećanja, izjava i izreka. Ovo je jedan od njih. Isusova poruka pri rastanku ” Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta”, veliko je obećanje koje je postalo garancija da će Bog uvijek biti u društvu svog naroda.

Kada se David Livingstone, veliki istraživač i istaknuti britanski misionar u Africi, vratio na Univerzitet u Glasgowu, dodijeljena mu je diploma doktora teologije. Dok je govorio na svečanosti dodjele, bio je blijed i izmučen malarijom, jedna mu je ruka bespomoćno visjela pošto ju je afrički lav teško povrijedio. Livingstoneov govor je bio tako rječit i dirljiv da su ga slušatelji popratili ovacijama na nogama. Nakon oduševljenog pljeska netko ga je upitao kako je podnio krajnje tjelesne nedaće koje su ga oslabile u Africi. Livingstone je bez oklijevanja odgovorio: “Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” Zatim je dodao: “Ovo su riječi jednog džentlmena najstrožeg reda. On ni jedan jedini put nije pogazio svoje obećanje.”

Kako su istinite riječi tog velikog misionara! U danima nevolje i napretka, u dobra i loša vremena, kada smo na vrhuncu ili u dolini, uvijek se možemo pozvati na obećanje o uvijek prisutnom pratitelju. Sljedeće obećanje Kristova je ponovna potvrda stare zakletve: “Neću ti uskratiti pomoć svoju i neću te ostaviti.” (Jošua 1,5)

George W. Brown

Tagged on: