Usporedni prikaz Evanđelja

Usporedni pregled vam nudi prikaz glavnih događaja iz Isusovog života i službe, onako kako su prikazani u četiri biblijska Evanđelja. Ovakav prikaz omogućava brzi pregled onoga što su evanđelisti zapisali.

Svako od četiri Evanđelja pruža nam izvještaje o Isusu iz različite perspektive, ali sva nam pričaju istu priču. Događaji u njima ponekad imaju drugačiji redoslijed, ponekad se razlikuju u pojedinim detaljima, a mogu se vidjeti i razlike u pogledu onoga što obuhvaćaju.

Svako Evanđelje je imalo svoju publiku. Matej je pisao za Židove, Marko je svoje Evanđelje prvenstveno uputio neznabošcima, isto kao i Luka. Ivan je svoje Evanđelje pisao za drugu generaciju kršćana, za one koji će živjeti nakon smrti apostola.

U Evanđeljima, prema tome, imamo četiri Isusova portreta. Svaki od četiri pisca bavi se različitim stranama Njegovog života i ličnosti. Nismo ograničeni na samo jedan pogled na Isusa, nego imamo bogatstvo četiri portreta. Bog htio četiri Isusove slike, a ne jednu, četiri poruke za crkvu, a ne samo jednu.

Neka sklad Evanđelje potakne u Vama želju da bolje upoznate Isusa Krista.

Izvor: Blue Letter Bible

Preuzmi