Vi ste svjetlo svijetu

Vi ste svjetlo svijetu

“Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori.” (Matej 5,14) Vi ste svjetlo svijetu!” Ova izjava postaje vrlo značajnom kada uzmemo u obzir kome je upućena. Isus se nije obraćao vjerskim vođama. On nije pokušavao ohrabriti…

Isus u bojama

Isus u bojama

Budući da boje raspoznajemo samo pri svjetlu odmah nam se nameće problem tame, jer u tami „nema“ boja pa stoga ni punoga života ili života uopće. Ovaj dualizam, svjetlo – tama, utkan je u mnoge religijske i fi lozofske misaone…