Bijeg iz Sodoma

Bijeg iz Sodoma

U 19. glavi Postanka čitamo izvještaj o Lotu, koji je bio Abrahamov sinovac. Apostol Petar opisuje Lota kao pravednika. Pa ipak, Lot je živio tamo gdje nije trebalo – u pokvarenom Sodomu. Čak i danas, Sodom se povezuje sa svime…