Pokaži ljubav

Pokaži ljubav

Psihologija jasno ukazuje da je najveća i najhitnija potreba svakog ljudskog bića da bude voljeno i prihvaćeno. Sve drugo u životu ovisi o tome kako je ova velika potreba zadovoljena. Sam Bog je usadio u srca svih ljudi ovu duboku…