Bog koji pjeva

Bog koji pjeva

Dječak je sjedio na glasovirskoj klupici nespretno nabadajući tipke, pretvarajući se kako čita notni zapis. Duboko dirnut pogledom na dječaka, otac sjeda kraj njega. ‘Dok si bio u majčinu trbuhu,’ – reče dječaku – ‘često bih tvoju majku pozvao da…