Sveto pismo uči da je Isus Jahve

1. Samo je jedan pravi Bog. „Prije mene nijedan bog nije bio načinjen i neće poslije mene biti.“ (Iz 43,10.) „Objavite, iznesite svoje dokaze, svjetujte se zajedno: tko je to od davnine navijestio i od tada prorekao? Nisam li ja, Jahve? Nema drugoga boga do mene; Boga pravednog i Spasitelja osim mene nema. Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga!“ (Iz 45,21.22.) Vidi i Jer 10,10 i Jak 2,19 kao primjer mnogi drugih tekstova u tom pogledu. Isus je Bog. „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.“ (Iv 1,1.) Vidi i Iv 20,28; Rim 9,5; Titu 13.14 i drugi tekstovi.

2. Jahve kaže da je On sam sve stvorio: Izaija 44,24. Isus je Stvoritelj. Kol 1,16.17 kaže da je sve stvoreno po Isusu i za Njega; uz to On sve održava „i sve stoji u njemu“. Ne možemo drukčije nego zaključiti da je Isus Jahve.

3. Jahve je Prvi i Posljednji. „Ovako govori kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Jahve nad Vojskama: “Ja sam prvi i ja sam posljednji: osim mene Boga nema.“ (Iz 44,6.) Vidi i Iz 48,12. Za Isusa u Otkrivenju piše: „Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova.“ (Otk 1,17.18.) Vidi i Otk 2,8; 22,13.14. Razumno je prihvatiti da može biti samo jedan Prvi i Posljednji – Isus je Jahve.

4. Jahve ne dijeli svoje slave s drugim. „Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam.“ (Iz 42,8.) Isus se molio: „A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo.“ (Iv 17,5.) Isus i Otac su oboje Jahva i dijele istu slavu.

5. Koliko njih mogu biti „Kralj kraljeva i Gospodar gospodara“? „Jer Jahve, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima.“ (Pnz 10,17.) U 1 Tim 6,15 Bog je nazvan: „On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.“ U Otkrivenju 17,14 piše za Jaganjca: „On je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.“ Sličan tekst nalazimo i u Otk 19,16.

6. Tko je jedini u stanju čitati srca ljudi? U 1 Kr 8,39 piše za Jahvu: „Ti jedini poznaješ srce sviju.“ Vidi i Ps 7,10. U Otk 2,23 čitamo kako Isus tvrdi da On ima ovu osobinu: „Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca.“ Vidi i Iv 2,24.25. I ovdje se potpuno jasno da je Isus Bog (Jahve).

7. U Pnz 32,3.4 prvi put je Jahve nazvan Stijenom: „Jer, Jahvino ću ime uznositi, a vi Boga našeg veličajte! On je Stijena.“ Tako je nazvan mnogo puta. U 1 Kor 10,1-4 čitamo da je Isus bio Stijena koja je pratila Božji narod prigodom Izlaska. I ponovno imamo dokaz da je Isus Jahve.

8. Tekst u Joelu 3,5 (neki prijevodi 2,32) koji se odnosi na Jahvu, citira Pavao u Rim 10,13 gdje ga nepobitno primjenjuje na Isusa: „Jer: Tko god prizove ime Gospodnje [Jahvino], bit će spašen.“ Nema nikakve sumnje da je Pavao u Isusu vidio Jahvu. Pokušajte čitati Rim 10,9-17 i vidjet ćete da vas tekst vraća na Joela 3,5. S tim u vezi usporedite slične primjere: Heb 1,8-12 sa Ps 102,24-27; Iv 12,36-41 sa Iz 6,1-3.10; 1 Pt 2,14.15 sa Iz 8,12.13.

9. U Iv 8,58 Isus primjenjuje Božje ime „JA SAM“ iz Izl 3,14 na sebe. Reakcija Židova (vidi r 59) potvrđuje da je Isus rekao da je On veliki JA JESAM – Jahve.

Ne možemo prihvatiti veliku zabludu prema kojoj je Isus Jahvin Sin u doslovnom smislu, rođen negdje u prošloj vječnosti. Istina je da je On postao sin rođenjem po djevici Mariji, ali to ne znači da se rodio negdje u vječnosti. Naravno da je u redu Isus nazivati Božjim Sinom zbog njegova Utjelovljenja. Biblija pokazuje da je Isus Jahve i zato ne može biti doslovan Jahvin sin.

Svakako ne smijemo smetnuti s uma tekst u Iz 43,10: „Prije mene nijedan bog nije bio načinjen i neće poslije mene biti.“

Max Hatton

Tagged on: