Što je smisao tvog života?

“Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce.” (Psalam 90,12)

Razmišljaj o svojoj smrti da bi bio mudar! To nam još nikad nitko nije rekao. Tko želi biti mudar trebao bi sjesti i učiti. Razmišljanje o smrti prepuštamo mrzovoljnima i pesimistima. Ili je Mojsije sa svojom molitvom ipak bio u pravu?

Tko želi odgovor na životno pitanje broj jedan – kakav je smisao života? – treba poslušati Mojsija. Zašto? Zato što se prigodom umiranja pokazuje vrijednost proživljenog života.

Smisao postojanja za kršćanina nije samo u tome da izvrši svoju dužnost. Kako se brzo razmišljanje o dužnosti pretvara u borbu za nekim položajem ili čašću. Ne bismo smjeli zaboraviti: “Karijera je konj koji na vrata vječnosti dolazi bez jahača.”

Smisao života nije ni u ostvarenju želja. Tko živi samo za sebe ostaje usamljen, nesretan ili bolestan. Založiti se za druge je, istina, časno, ali ni time nije dan posljednji odgovor na smisao života.

Biblija kaže da je Bog stvorio čovjeka kao jedinstveni original, nezamjenjiv s obilježjima svoje osobnosti. Bog je uz to svakome postavio njegov cilj. Ne postoji slučajnosti. ON je isplanirao svaki dan našeg života. ON zna kako će ići dalje. U Otkrivenju 21. poglavlju prikazan je cilj puta: vječna slava u zajednici s Bogom na novoj Zemlji.

Čovjek je stvoren za zajednicu s Bogom u vječnosti. Zemaljski život je samo priprema za to. U tome kršćanin vidi svoj životni cilj. Budimo otvoreni za ovaj uzvišeni cilj.

Willi Schulz

Tagged on: