Na kraju propovijedi, pastor se na izlasku iz crkve pozdravlja sa vjernicima. Nailazi i jedna žena:

“Pastore, želim vam zahvaliti na tako divnoj propovijedi. Toliko svjetlosti ste unijeli u moje razumijevanje Biblije. Do sada sam uvijek mislila da su Sodoma i Gomora bili muž i žena.”