Samo Krist može izliječiti svijet mijenjajući nas iznutra

Billy Graham

Naš je svijet danas suočen sa dugom listom problema i izazova, od kojih su neki novi, a neki postoje od kada i ljudska rasa. Siromaštvo, rat, rasizam, ovisnosti, ekonomske i društvene nepravde, ekološke katastrofe,