Punina Božanstva

“Jer u njemu stanuje sva punina Božanstva bivstveno.” (Kološanima 2,9)

Ovo je jedno od najčudesnijih Kristovih imena koje nalazimo u Svetom pismu. Ovdje Krista nalazimo potpuno obdarenog svim moćima, pravima obilježjima i vrlinama Božanstva. U Kristu je utjelovljen zbir svega što Bog jeste. On zadovoljava puninu stvaralačke sile, otkupiteljske ljubavi, života bez početka i kraja i savršenstva. Svaka božanska osobina – dostojanstvo, vlast, odlučnost i moć u punini se nalaze u Kristu.

Pavlova tvrdnja da je cjelokupno Božje biće otkriveno u Isusu istaknuta je dalje prilogom “bivstveno” ili u drugim prijevodima “tjelesno”. Božja punina prebiva u proslavljenom Kristovom tijelu u kojem se On uznio svom nebeskom Ocu (Filipljanima 3,21). U ovoj tvrdnji otkupljeni su privučeni u jedinstvo sa Bogom po Kristu. Otkupljeni su savršeni u Kristu koji je punina Božja (Kološanima 2,10).

Uzbudljiva je istina da Krist ispunjava našu prazninu. Mi koji smo spašeni postali smo jedno tijelo sa Kristom pa prema tome dijelimo Njegovu puninu. Apostol Ivan potvrđuje tu činjenicu u prologu svog Evanđelja: “Od punine njegove mi svi primismo milost za milošću.” (Ivan 1,16) Oni koji su otkupljeni Božjom milošću savršeni su u Kristu; njihova praznina ispunjena je Njegovom puninom.

George W. Brown

Tagged on: