Pobjedonosna molitva

Molitva je kršćaninova snaga u nevolji. Dakako da molitva sama po sebi nema snage, ali nam ona stavlja na raspolaganje Božju snagu.

Nikad neću zaboraviti doživljaj na uskoj i neravnoj brdskoj cesti. Vozili smo brzinom oko 90 kilometara na sat kad smo iznenada stigli do oštrog zavoja. Naravno, s moje strane je bilo lakomisleno da u ovakvim uvjetima vozim brzo. Nisam primijetio nikakav znak upozorenja pa nisam računao na opasan zavoj. Odjednom smo se iznenada našli u neprilici u kojoj nam ništa drugo nije preostalo nego da viknemo: “Dragi Bože, pomozi!”

Zasigurno takva molitva i nije neka dojmljiva molitva, ali je to ipak bila molitva i Bog ju je čuo i odgovorio na nju. Osjetili smo kako se neka nadnaravna sila bori protiv našeg izlijetanja s ceste. Automobil se na kraju zaustavio na cesti. Nitko nije bio povrijeđen, osim što je jedna guma pukla, a naši živci su treperili.

Povjerenje kršćanina u to da Bog može i hoće pomoći kad Mu se moli ima znatno više vrijednosti od prethodnog upozorenja, službenika za osiguranje ili police osiguranja. Bog od nas očekuje da izbjegavamo svaki besmisleni rizik i čuvamo svoj život koliko god je to moguće. Ali kad se nađemo u opasnosti, možemo uputiti Bogu strelovitu molitvu i zamoliti Ga za hitnu pomoć.

Nekad su me uznemiravale misli da je Bog možda previše zaposlen da bi odgovorio na moju hitnu molitvu. Kako se On može brinuti oko toliko mnogo molitava koje Mu dolaze istog trenutka? Ima li On neki sustav po kojem ponajprije obrađuje naročito važne molitve i važne ljude? Kako može čuti moju jednostavnu molitvu, kao da je ona jedina koja je stigla do Njega? Pa k Njemu se podižu stotine, tisuće, čak i milijuni strelovitih molitava!

Clive Staples Lewis objašnjava to jednim primjerom: “Ako se, recimo, večeras u 22.30 sati milijun ljudi moli  Bogu, On ih ne mora sve istodobno saslušati u kratkom trenutku koji mi nazivamo 22.30. To i svako drugo vrijeme od početka svijeta za Njega je uvijek sadašnjost. Moglo bi se reći: Njemu stoji na raspolaganju čitava vječnost da bi saslušao hitnu molitvu pilota čiji je zrakoplov eksplodirao.” (C. S. Lewis, Beyond Personality, 15)

Zasigurno znaš kakvu radost pričinjava spoznaja da se možeš obratiti Bogu kad upadneš u nevolju. Pritom to nije sebično, jer nam je rekao: “I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.” (Psalam 50,15)

Dokle god proslavljamo Boga, On nam je spreman pomoći kad smo u nevolji.

David se često molio kad je bio u opasnosti: “Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin hoće zgaziti, napadač me moj neprestano tlači. Dušmani moji nasrću na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevišnji, kad me strah spopadne, u te ću se uzdati.” (Psalam 56,2-4) “Navališe na me nesrećom, bijesno me progone … strah me samrtni spopade … groza me obuze. … Ja ću Boga prizvati, i Jahve će me spasiti.” (Psalam 55,4-6.17) Tako je on opisao bijeg od svojih neprijatelja.

Daniel se u vjeri molio Bogu i On ga je zaštitio od lavljih usta. Neposlušni Jona se molio iz trbuha velike morske životinje. Budući da je njegova molitva bila iskrena i ozbiljna, Bog je naložio ribi da ga izbaci na obalu. To naravno nije bila naročito ugodna okolnost za iznošenje molitve, a niti sama riblja utroba nije bila udobna.

Iako nam je Bog spreman pomoći kad smo u poteškoći, On nam još radije pomaže kad smo u duhovnoj nevolji. Isus nas je učio da se takve opasnosti bojimo više negoli kad je ugrožen naš zemaljski život. (Vidi Matej 10,28) Moramo se naviknuti obraćati Gospodinu kad nastupe kušnje. Kad smo često kušani, spremni smo se moliti.

Isus nam savjetuje: “Bdijte i molite da ne padnete u napast!” I još dodaje: “Duh je spreman, ali je tijelo slabo.” (Matej 26,41) Zapazimo da nas Isus opominje da bdijemo i da se molimo. U grčkom izvorniku je upotrijebljena riječ koja znači biti budan i biti na oprezu. Prava iskrena molitva zahtijeva potpunu zauzetost uma, volje i tijela. Ništa ne koristi moliti se za pobjedonosni život, ako se pritom ne sjedinimo s božanskom silom u borbi da tu pobjedu i ostvarimo. Besmisleno je moliti se za svladavanje naše neobuzdane želje za jelom, ako na kraju opet trčimo prema hladnjaku.

Moramo bdjeti i moliti se. Ništa ne koristi ako sjedimo pred televizorom i gledamo kriminalističke i nemoralne filmove, a istodobno se molimo: “Gospodine, ne dopusti da to na mene pogubno utječe.” Ustanimo i smjesta isključimo tu kutiju! Molitva ne nadomješta djelovanje, nego nas na njega usmjerava.

Isus je to još jednom ustvrdio: “Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim.” (Luka 21,36)

Vrlo je važno da razumijemo kakvu ulogu ima molitva, ako se želimo osloboditi nekih loših navika — primjerice prekomjernog jedenja, pušenja, uživanja droge, spolnih nastranosti, bluda, samoljublja, uživanja u svjetovnim zabavama ili fanatičnog bavljenja sportom. Neke navike nas mogu tako obuzeti da ih se nikako nećemo moći osloboditi.

Nikad se nećeš osloboditi neke loše navike ako se ne moliš; ali ako se samo moliš a ne činiš ništa drugo, tada ćeš još više dospjeti pod njezin utjecaj. Mi se ne možemo osloboditi nekog grijeha ako ga stalno imamo pred očima, nego samo ako gledamo Isusa.

Ako se moliš za pobjedu, moraš se stvarno povjeriti Isusu. Nemoj se uopće moliti: “Gospodine, pomozi mi da to ostavim,” — ako si i nadalje siguran da ćeš to činiti. Pobijediti možeš samo onda kad sa sigurnošću možeš reći: “Gospodine, predajem Ti svoje grijehe i sebe samoga; molim Te, oprosti mi i daj mi snage. Imam povjerenja u Tvoje obećanje da nećeš dopustiti veće kušnje nego što ih mogu podnijeti. (Vidi 1. Korinćanima 10,13) U Isusovo ime Te molim za pobjedu. Zahvaljujem Ti, Gospodine, što ćeš mi pomoći nadvladati grijeh. Čvrsto sam odlučio da Ti više ne griješim, ma kako kušnja bila teška. Gospodine, pomozi mi da mogu ustati s molitve u sili Svetog Duha i u povjerenju da mi možeš pomoći.”

Istodobno kada si završio molitvu, ustani i djeluj stvaralački. Čini nešto što traži tvoju punu snagu i odanost, što može odvratiti tvoju pozornost od problema koji te muči. To je Isus mislio kada je rekao: “Bdijte i molite…”

Želio bih ti skrenuti pozornost na jednu Isusovu posebnu molitvu. “A Isus podiže oči i reče: ‘Oče, zahvaljujem ti što si me uslišao.’” (Ivan 11,41) Isus je izgovorio ove riječi prije nego što je pozvao Lazara da ustane iz groba. On se zahvalio svojemu Ocu što je uslišao Njegovu molitvu još i prije nego se to uopće moglo vidjeti. To je vjera. Vjera je povjerenje u Boga. Ona je osnova svake molitve za koju želimo da nam bude uslišana. Zato Isus kaže: “Sve što s vjerom zamolite, dobit ćete.” (Matej 21,22)

Jakov, Gospodinov brat, naglašava to isto kad kaže: “Ali neka ište s vjerom, bez ikakva sumnjanja, jer je onaj koji sumnja sličan morskom valovlju koje vjetar podiže i tamo-amo goni. Takav čovjek neka ne misli da će što primiti od Gospodina.” (Jakov 1,6.7)

Ako se u molitvi boriš za neku pobjedu, ne pitaj se hoće li ti ona biti stvarno darovana, nego drži Boga za riječ. On je obećao pobjedu; Krist je živio i umro da bi ti je osigurao. Na tebi je da tu Njegovu pobjedu odsad promatraš kao svoju i da u molitvi primaš snagu od Njega. To se mora činiti više nego jednom dnevno; kad naiđu kušnje, pobjedu ćeš morati zadobiti svaki put iznova. Moli se čim osjetiš potrebu, jer je kobno čekati da te nadvlada kušnja. Zaustavi Sotonu vani, kod vrata.

Svaki put kad želiš ostati nepoljuljan, izbaci neku od svojih loših navika i na njezino mjesto stavi dobru. Često će to biti gruba borba, ali to je tako važno da je Isus rekao: “Ako te na grijeh navodi ruka tvoja, odsijeci je! Bolje ti je kljastu ući u život nego s dvjema rukama otići u pakao — u neugasivi oganj.” (Marko 9,43)

Ovom slikom Isus jasno kaže da se u odnosu na radost i vječnu zajednicu s Gospodinom isplati svaka borba i svaka žrtva.

Ma kako veliki bili tvoji problemi i ma kakva kušnja pala na te, Božjom pomoću već sada možeš izboriti pobjedu!

Budi odlučan oduprijeti se Sotoninom došaptavanju, umjesto da ga slušaš i slijediš. Onog trenutka kad osjetiš da ćeš biti kušan, klekni na koljena i povjeri se Bogu.

Gledaj na Isusa koji te želi osloboditi, i za kratko ili duže vrijeme tvoja sadašnja slabost bit će dokaz neizmjerne Božje snage koja će ti biti dodijeljena kroz jednostavnu molitvu punu povjerenja.

Edwin Gallagher

Tagged on: