Neobičan čovjek

“Blago krotkima, jer će baštiniti zemlju.” (Matej 5,5) Kao i prethodno blaženstvo o ožalosšćenima, i ovo se potpuno suproti načinu razmišljanja svjetovnog čovjeka ili, kako ga Biblija naziva, nepreporođenog čovjeka. Svijet razmišlja uzimajući u obzir moć, samopouzdanje, agresivnost, osvajanje. Međutim, Isus ističe važnost tako nepopularnih osobina kao što su siromaštvo duha, tugovanje, a sada i krotkost.

Isus je revolucionar nad revolucionarima. On je doista preokrenuo naglavce cjelokupni sustav vrijednosti kulture svoga vremena. Već i po korjenitoj različnosti Kristovih učenja vidimo da Njegovi sljedbenici trebaju prihvatiti posve drugačiji način života. Nije čudo što Isus čovjekovo obraćenje uspoređuje s novorođenjem (Ivan 3,3.5). Pavao kaže nešto slično: “Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo!” (2. Korinćanima 5,17)

Novorođeni kršćanin pripada kraljevstvu koje se posve razlikuje od onoga u kojemu žive njegovi suvremenici, pa katkad i vjernici njegove crkve. Posljedica je da on prihvaća i posve novi sustav vrijednosti.

Isusovo učenje, izraženo u trećem blaženstvu, ponovo se posve razlikuje od prihvaćene mudrosti ovoga svijeta. Prema Kristu, Zemlju neće naslijediti oni koji se guraju, koji su nasilni, agresivni ili sebični, već oni koji su krotki. To su oni koji su postali svjesni svoje bespomoćnosti, koji su postali siromasi u duhu, koji su plakali zbog svojih slabosti, koji su pošli stazama krotkih i koji će konačno naslijediti Zemlju. Ova se spoznaja ne može steći proučavanjem povijesnih knjiga ili čitanjem dnevnih novina.

Riječi trećeg blaženstva ne smijemo čitati površno. To su duboke riječi, pune značenja. To su riječi koje ne možemo unijeti u svoj život svojom snagom. Dok budemo proučavali blaženstva, sve ćemo se više uvjeravati da nam je nužna preporađajuća sila Svetoga Duha u našem životu.

Danas se trebamo moliti da nas Bog ne samo upozna s Isusovim putovima već i da nam udijeli dovoljno snage da hodimo njima.

George R. Knight

Tagged on: