Neiskazani Dar

“Hvala Bogu na njegovu neiskazanom daru!” (2. Korinćanima 9,15)
Kakav naziv za našeg čudesnog Otkupitelja! Zaista, On je Dar koji se ne da izraziti riječima”
Uvijek je uživanje dobiti dar kao poseban znak od onih koje volimo. Ali nijedan dar se ne može usporediti sa Božjim darom Njegovog ljubljenog Sina. Nikakvo pero, ni jezik, ni umjetnička četkica, nikada ne mogu sasvim opisati veličinu Božjeg zadivljujućeg dara u Isusu. On je dar koji nadmašuje svako mišljenje i nadilazi umjetničke opise. Pjesnici Ga ne mogu izraziti; teolozi ga ne mogu objasniti; govornici Ga ne mogu dočarati. Taj je dar suviše čudesan da bi Ga kako valja opisali i siviše dragocjen da bi Mu odredili cijenu.
Evanđelje je Božji neizrecivi dar čovječanstvu: “Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina.” (Ivan 3,16) A Isus nas je tako volio da je”predao samoga sebe” za nas (Galaćanima 2,20). S tim neizrecivim Darom stiže paket spasenja u kojem se nalazi divna milost, istinsko opraštanje, snaga koja mijenja i vječni život.
Ovaj neopisivi dar ne možemo dobiti svojim djelima ili naporima. Ne možemo ga osigurati sebi novčanim uplatama. Krist je Dar koji treba primiti i prisvojiti (Kološanima 2,6). On nije djelotvoran sve dok Ga ne primimo. Božji neiskazani Dar dostupan je svima koji Ga prihvaćaju. “A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja.” (Ivan 1,12)

George W. Brown

Tagged on: