Naš pristup Bogu

“Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu. Po njemu smo i pristup imali vjerom k ovoj milosti, u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom slave Božje.” (Rimljanima 5,1.2)

Ovaj naslov ističe da je Krist jedini pristup Bogu. Riječ koja je prevedena sa pristup, u Novom zavjetu se pojavljuje samo tri puta i to samo u Pavlovim poslanicama. Slika pristupa Bogu sugerira vladarevu prijemnu dvoranu u koju ne smije ući nitko bez ovlaštenog pratitelja. Kraljevski pratitelj koji nas uvodi u nebesku dvoranu za prijeme osobno nas predstavlja Bogu. Nitko ne može sam izaći pred Boga pošto su nas naši grijesi odvojili od Njega (Izaija 59,2). Pošto je umro na križu jednom za svagda, Krist nas može izvesti pred Boga. On kaže: “Nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.” (Ivan 14,6)

Kao naš pratitelj, Krist nas ne “privede k Bogu” (1. Petrova 3,18) samo na jedan jedini prijem. Činjenica da nas On predstavlja Bogu donosi nam položaj stalnih Božjih prijatelja. Kao Božji prijatelji mi smo pomireni sa Bogom, pa prema tome pred Oca možemo pristupiti hrabro i slobodno. Ukazivanje ovakvog povjerenja dostupno je jedino vjerom u Krista (Ivan 14,6).

Isus, Otkupitelj svijeta, otvorio je put da bi najgrešniji, najbjedniji, najugnjetavaniji i najprezreniji imali pristup Bogu.

Moja molitva za danas: Oče, hvalim Te zbog toga što me je Krist doveo k Tebi i sada imam slobodan pristup Tebi. Amen.

George W. Brown

Tagged on: