„Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu! Okušajte me ipak u tom, veli Gospod nad vojskama, neću li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja!“ (Malahija 3,10)

Postojao je čovjek koji je odlučio da će njegovo desetkovanje biti davanje desetka od talenata umjesto od novca. Bio je vrlo škrt. Možda je još uvijek čuvao novčanicu koju je prvu zaradio. Znao je dobro svirati violinu. Tako je način na koji je davao svoj desetak bio da svira violinu na bogosluženjima. Bilo je i drugih koji su odvajali svoj desetak kao novac, ali su odlučivali utrošiti ga kako oni misle da je korisno umjesto da ga donesu u Crkvu. Tako odlučuju da je škola u većoj potrebi za novcem od Crkve – ili da neki misionarski plan ima veću potrebu.

Ali Bog je dao jasne upute od čega se sastoji desetak i kakva je naša odgovornost kad ga dajemo. Naš tekst kaže: „Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu!“ Šta su te spreme? Dozvolimo Svetom pismu da tumači samo sebe i otvorimo Nehemija 13,12. „I sav je Juda donosio desetinu od žita, vina i ulja u spremnice.“ Ili pogledajmo još Nehemija 10,38 „Svećenici, potomci Aronovi, imaju pratiti Levite, kad Leviti ubiraju desetinu. Leviti imaju onda donositi desetinu od desetine u hram Boga našega, u sobe spremišta.“

Zapazite da se govori o spremama, kletima i o domu Boga našega. Ne spada u našu odgovornost, osim ako smo postavljeni u službu nadglednika Božje kuće, da pokušavamo odlučiti da li se novac unesen u spreme koristi na odgovarajući način. Božji blagoslovi i Njegova obećanja da će otvoriti ustave nebeske i dati nam više nego što smo u stanju primiti dana su onima koji donose svoje desetke u spreme. Kada donosimo svoje desetke Njemu, On je u mogućnosti izliti svoje blagoslove na nas kao što je obećao. Bog nam upućuje poziv: „Okušajte me … neću li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja!“ (Malahija 3,10) (Morris Venden, Djelotvorna vjera)