Mir naš

“Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.” (Efežanima 2,14, JB)

Današnja slika Isusa jednako je tako značajna koliko je i lijepa. Apostol Pavao izjavljuje da je Krist “mir naš”.

U Bibliji postoji čitav niz naziva koji povezuju Isusa sa mirom. Mir se uvijek povezuje sa Mesijom. On je opisan kao Bog mira (1. Solunjanima 5,23), Knez mira (Izaija 9,6), Davatelj mira (Ivan 14,27), itd. Svako od tih imena slika poseban vid Kristove uloge mira u planu spasenja. Ali današnje ime u određenom smislu natkriljuje sva druga imena povezana sa mirom koja su dana Isusu. Pavao kaže da je On više nego Davatelj mira, više nego Mirotvorac, pa čak i više nego Knez mira. Za njega je On “mir naš”. Mir nam daje ono što je Krist učinio i ono što nam On daje. Krist je mir u jednoj osobi, samo utjelovljenje mira. Pošto je On naš Mir, oni koji imaju Njega, imaju mir i, prema tome, pomireni su jedan s drugim. Zato među onima koji su u Njemu ne može biti nikakvog neprijateljstva ni nesuglasica.

Ovaj je mir izražen kao osoba i utjelovljen. Isus je naš Mir. Ovo daje miru koji imamo sa našim predivnim Spasiteljem pečat nečeg osobnog. Pošto je Isus naš Mir pred Bogom, On je uveo mir i među one koji su u zajednici s Njim. Imati Njega, naš Mir, stvarno znači imati mir koji nadilazi svako poimanje.

George W. Brown

Tagged on: